تخلفات شهرداری علل و عوامل نهان و آشکار! - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : سلسله اتفاقات منحصر سنوات گذشته در شهرداری با جلب نوری و همکارانش در چند روز گذشته وارد یک سناریوی جدید شد.

این برخورد بناگاه یادآور راه پر پیچ و خم شهرداری زابل است.

شاید بتوان گفت اجرایی شدن قانون انتخابات شوراها علیرغم برداشت اولیه مبنی بر مثبت بودن سپردن کار به منتخبین مردم برای شهر زابل و اکثر شهرهای کوچک خوش یمن نبود و بر خلاف دیدگاههای اولیه نه تنها منجر به تقویت این نهاد نشد بلکه باج دهی منتخبین به مردم در جهت رای آوری مجدد منجر به دور زدن قانون زیر چتر توجیه مردم داری و نهایتا ایجاد بستر رانت و فرار از قانون شد.

در ادوار مختلف شورای شهر زابل طایفه گرایی و باند بازی بارها منجر به اختلاف اعضا در انتخاب شهردار گردید و در این درگیریها منافع مردم در نظر منتخبین در شورا هیچ جایگاهی نداشت البته در مواردی بستر برای حضور شهرداران توانمند ایجاد که منجر به تحول در خدمات رسانی به مردم شد.

هر چه طایفه گرایی و باند بازی در انتصاب شهردار پررنگتر گردید، سیر نزولی انتصاب شهرداران توانمند امتداد یافت.

برخوردهای ضربتی دور از شان و خدمات ارزنده با گرگیچ؛ شهردار توانمندی که بسیاری از سنگفرش های شهر زابل و آسفالت کوچه و معابر یادگار دوره درخشان ایشان است و نتیجه حذف گرگیچ در نهایت محروم شدن این شهر از خدمات این فرد توانمند بود.

شاید هر گونه دفاع از گرگیچ در زمان طرح اتهامات و برخورد با ایشان همراهی با متخلف تلقی میشد اما امروز که پس از سالها شهرداری مدیری در قامت ایشان و بسیار پایین تر هم ندید میتوان گفت که برخورد بدور از انصاف و بدون توجه به خدمات ارزنده با گرگیچ سبب حذف مدیری توانمند و بالاتر از آن نمایش شرایط ناهموار مدیریت در زابل بود که دیگر هیچ مدیر توانمندی جرات حضور و تلاش را نداشته باشد.

و اما امروز نوری و برخی از مدیران شهرداری زیر تیغ برخورد با تخلفات گرفتار شدند.

شنیده ها حاکی از تخلف مالی سی میلیاردی ایشان و همکارانشان با قطاری از تخلفات اداری است که قطعا دستگاه قضایی در مورد این اتهامات به عدالت برخورد خواهد کرد و در صورت اثبات متخلفین به سزای اعمال خواهند رسید.

اما چندین مورد در این زمینه قابل طرح است :

اول اینکه نوری و تیم همکارانش در دو دوره شورا شهردار و در مسند کار بودند چرا دستگاههای نظارتی با اعمال نظارت نسبت به جلوگیری از انحراف و قطع روند تخلفات زودتر وارد عمل نشدند تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری کنند و رقم تخلفات مطرح شده چنین نجومی نشود و اصولا با این موارد طرح شده چگونه ایشان با وجود چندین نهاد نظارتی در دور دوم شهرداری موفق به اخذ تاییدیه شد؟!

نوری سالها در مجموعه شهرداری در سمت های مدیر میانی و ارشد جایگاه داشته و نگرش و عملکردش بر کسی پوشیده نبوده، چگونه بناگاه چنین پرونده سنگینی از تخلفات بدون پیشگیری متوجه وی می گردد؟

چرا نقش بازدارندگی سیستمهای نظارتی در این مورد عمل نکرده و چنین بیماری در مراحل اولیه درمان نشده است؟

آیا نمیتوان نتیجه گرفت چشم پوشی از تخلفات ریز و درشت یکی از مهمترین عوامل ظهور چنین تخلفات بزرگی شده است؟!

دوم نمایندگان مردم در شورای شهر زابل، موافق و یا مخالف نوری با همراهی و سکوت بر تخلفات احتمالی زمینه و بستر تخلف را موجب شده اند.

عذر بدتر از گناه زمانی است که دو عضو شورا پیروزمندانه بیانیه میدهند که از گذشته بر این تخلفات واقف بوده اند.

سوال اینجاست که نوش دارو بعد از مرگ سهراب چرا؟

آیا سکوت و قهر و شرکت نکردن در جلسات شورا راهکار مناسبی در برابر تخلفات بود؟

آیا مردم عنوان موکلان و رای دهندگانتان به شما نامحرم بودند تا در گزارشی شفاف از اوضاع و شرایط باخبر و با فشار افکار عمومی از انحراف بیشتر جلوگیری میشد؟

این نوع برخورد این شایبه را دامن میزند که برخی از اعضای شورا بجای جلوگیری تضییع حقوق مردم بدنبال جمع آوری مدارک تخلف برای جبران شکست در به کرسی نشاندن شهردار مورد نظر خود بودند و اصولا با سکوت در مقابل تخلفات آشکار و پنهان بجای احقاق حقوق مردم بدنبال فرو نشاندن عطش انتقام در فرصت مناسب بوده اند.

خواست عموم مردم رسیدگی دقیق بر تخلفات و خشکاندن ریشه انحراف است و مهمتر از آن جهت عدم تکرار چنین شرایطی دقت بیشتر دستگاههای نظارتی در پیشگیری از تخلف است.

امید است با حاکم شدن عقلانیت و توانمندی و سلامت بر قوم گرایی و منفعت طلبی و باندبازی فردایی بهتر در شان مردم بزرگوار زابل رقم خورد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.