جای خالی مجمع نمایندگان استان در طرح انتقال آب دریای عمان به زابل و زاهدان! - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : طرح انتقال آب از دریای عمان به شهرهای زابل و زاهدان در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، خبری خوش برای مردمی که دغدغه خشکسالی سالهاست که همراه همیشگی شان شده است.

اما با نگاهی به درخواست کنندگان طرح فقط نام دو نماینده استان را میبینیم; دکتر دهمرده و کرد که نام کرد با خودکار به متن اضافه شده است!

حال سوال این است که آیا شکاف بین مجمع نمایندگان استان چنین گسستی را ایجاد کرده در یک طرحی که کل استان را متاثر می کند توافق نظر و همراهی وجود ندارد! و یا نماینده #سیستان برای مصادره طرح بنام خود همراهی سایر نمایندگان را نطلبیده است.!

به نظر می رسد هر کدام از موارد فوق می تواند آفتی برای هدر رفتن زمان و از دست رفتن طرح ها به زیان ساکنین کل استان باشد، همراه کردن نمایندگان استان در طرح هایی که استان را متاثر میکند بسیار سهل تر از همراهی گرفتن نمایندگان سایر استانها که قطعا این همراهیشان بدور از منافعی نیست که در آینده با نشاندن امضای نماینده ما در پای نامه هایشان خواهند برد.

گمان می شود هر چه عمق چاه آبهای ژرف بیشتر می شود ترفندهای جدید و به نوعی فرار به جلوی نماینده آنهم از نوع تک روی جلوه های تازه تری می یابد.

در چنین طرح های کلانی که کل استان را تحت تاثیر قرار می دهد و مدام افراد و مراجع مختلف تحقیقاتی بر ضرورت آن تاکید کرده اند، قطعا همراهی مجمع نمایندگان استان می تواند پتانسیل پیشبرد را ایجاد نماید و نتیجه بخشی را به همراه داشته باشد.

این همراهی و تک صدایی در اهداف مشترک استان قطعا مهمتر و نتیجه بخش تر از تعریف طرح هایی که با توجه به منابع مالی کشور احتمال اجرایی شدن و بثمر نشاندن آن کم است.

اما نکته مهم دیگری که باید بدان توجه کرد نادیده گرفتن بخش عمده ای از استان در این طرح استف به طور مثال سراوان در جنوب استان با میانگین بارش ۳ میلیمتر در بحرانی ترین وضعیت ممکن قرار دارد که عدم وجود منابع و ذخایر آبی دیگر شرایط را به مراتب سخت تر می نماید لذا این شرایط بحرانی باعث همراهی هر چه بیشتر دیگر نمایندگان و بزرگان و ذی نفوذان برای پیش بردن این طرح کلان خواهد شد.

امیدواریم طرح های بزرگ استان با نگرشی همه جانبه و در جهت اجرایی شدن طرح پیگیری گردد که در غیر اینصورت نگارش هایی که در جهت مصادره طرح ها بنام نماینده بر روی کاغذ به تحریر در می آید کار بزرگی نیست!

دو صد گفته چون نیم کردار نیست

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.