سازمان آتش نشانی زاهدان نیاز به تغییرات دارد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار؛ انتصاب مهدی داوری معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران به عنوان مدیرعامل این سازمان گامی بلند در تحقق استانداردهای ایمنی شهری ست. حمایت بی چون چرای شهردار تهران از وی در مقابل مخالفان جالب توجه بود. مهدی داوری یکی از قدیمی های این سازمان بوده و بیش از هر کسی با فعالیت های آتش نشانی و نحوه سامان بخشیدن به مشکلات پیش روی سازمان آشناست.
اگر چه در کشور انتصاب معاونین و افراد متخصص به شرح وظایف سازمان آتش نشانی به عنوان مدیرعامل، تازگی ندارد اما تعداد این انتصاب ها آن چنان محدود است که بیشتر باعث نگرانی میشود. در هر شهری که مدیرعامل این سازمان کارش را با خاموش کردن آتش شروع کرده، نتیجه نزدیک به استانداردها بوده و رضایت کارکنان را در پی داشته است.
اکنون زمان آن رسیده تا این اتفاق فرخنده در کلانشهر زاهدان نیز اتفاق افتد. با مشکلاتی که سازمان آتش نشانی در بحث مدیریت پشت سرگذاشته، اکنون اهمیت انتصاب یک فرد متخصص و آشنا به مسائل علمی حریق دو چندان شده است. با بالا رفتن سن بافت شهری زاهدان میزان وقوع رویدادهای ناگوار نیز افزایش می یابد.
رشد بی رویه شهری در زاهدان بر اهمیت سازمان آتش نشانی و خدمات شهری در ارتقاء سیستم ایمنی و خدمات آتش نشانی می افزاید.
کاهش زمان رسیدن به محل آتش سوزی، اجرای برنامه ی جامع ایمنی و پیشگیری از وقوع آتش سوزی، نظارت استانداردهای ایمنی در ساختمان ها، توسعه و ترویج روش های اتکایی و جبرانی،هوشمند سازی به جای بزرگ سازی سازمان، افزایش توان عملیاتی و ارتقاء علمی و عملیاتی کارکنان، مشارکت مردم و تعامل و استفاده از ظرفیت های سایر سازمان ها جهت توسعه و خدمات رسانی به شهروندان امری بدیهی و غیرقابل انکار است که دیر یا زود باید در زاهدان اتفاق افتد. استفاده از افراد کارآمد و با رشته های تحصیلی مرتبط از درون سازمان، بی گمان نوید بخش افزایش امید و کاهش میزان خطر در زندگی روزمره شهروندان خواهد بود.
یک انتصاب صحیح، حداقل حق شهروندان زاهدانی از شهرداری است. تحقق شهری استاندارد، آرزویی محال نیست.

جواد طاهری نسب