همکاری جوامع محلی برای اجرای سند مدیریت تالاب هامون ضروری است - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان در کارگروه احیاء تالاب بین المللی هامون با اشاره به اهمیت این تالاب برای دو کشور ایران و افغانستان بر نحوه استفاده بهینه از منابع آب، جلوگیری از تبخیر و تامین آب تالاب و همچنین مباحث مربوط به محافطت از محیط زیست تاکید کرد.

‌علی اصغر جمشیدنژاد بیان کرد: تلاش‌های زیادی در سطح استان و با مشارکت دانشگاه‌ها برای تهیه سند جامع مدیدیت یکپارچه تالاب بین المللی هامون با هدف استفاده بهینه از آب موجود و در جهت احیای تالاب صورت گرفته است.

وی افزود: همکاری جوامع محلی برای اجرای سند مدیریت یکپارچه تالاب هامون و تغییر شرایط نامطلوب فعلی ضرورت دارد.

معاون استاندار در ادامه گفت: اخیرا رئیس جمهور به طور مشخص نسبت به بحث تالاب‌ها از جمله تالاب هامون اظهار نظر کردند که نشان می‌دهد این موضوع از سوی دولت در مذاکراتی که با مقامات کشور افغانستان داشتند، بطور جدی مورد توجه است.

وی تاکید کرد: جنگ‌‌ آینده، جنگ بر سر آب است، بنابراین راهی نداریم بجز اینکه اولویت اول ما فرهنگ سازی صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آبی باشد.

جمشیدنژاد خاطرنشان کرد: اولویت‌های چهارگانه مصارف آب به ترتیب عبارت از مصارف شرب، محیط زیست، کشاورزی و اولویت چهارم در بخش صنعت است که در همین خصوص لازم هست با بکارگیری تکنولوژی روز براساس یافته‌های علمی‌ از تبخیر منابع آبی در اختیار جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن بخشی از تالاب بین المللی هامون در خاک افغانستان در واقع منافع هر دو کشور را در بر خواهد گرفت و عامل تهدید است، بنابراین برای کاهش بحران آب‌، دیپلماسی آب همانطور که تاکنون در اکثر مذاکرات با کشور همسایه مورد توجه بوده، اکنون نیز پیگیری می‌شود.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اجرای سند مدیریت جامع یکپارچه تالاب هامون با توجه به ارجحیت منافع منطقه‌ای از سوی بخش‌های دولتی و جوامع محلی یک ضرورت و نیاز اساسی است./ایسنا

برچسب ها :