دکتر احمد قنبری : مبلغ اختصاص یافته به شهرداری زابل تصمیم متمرکز دولت برای همه دانشگاه ها و شهرداری های کشور هست - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : دانشگاه زابل بعنوان قطب علمی سیستان علاوه بر نقش فرهنگی و توسعه علمی تاکنون توانسته هم در ارائه الگوهای جدید هم اشتغال نقش موثری داشته باشد.

اخیرا حدودا سی میلیارد تومان بابت بدهی دانشگاه زابل به شهرداری از طرف وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان به شهرداری کمک شده است.

این مبلغ بابت عدم پرداخت عوارض ساخت از بدو تاسیس دانشگاه مخصوصا سالهای اوج ساخت و ساز در سالهای ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ می باشد.

دلیل این پرداخت هم درخواست های شهرداری و شوراهای شهر زابل طی ادوار گذشته و انعکاس آن توسط دانشگاه به وزارت علوم بوده است.

دولت اخیرا تصمیم گرفته بدهی همه دانشگاه ها را به شهرداریهای کشور پرداخت کند که خوشبختانه به خاطر ساخت و سازهای زیاد در دانشگاه زابل مخصوصا در سایت جدید مبلغ پرداختی به شهرداری زابل از نظر مبلغ در جایگاه دوم قرار گرفته است.

جا دارد به خاطر تلاش همه افرادی که در ساخت دانشگاه نقش داشتند تشکر کرد.

اخیرا افراد مختلفی مدعی شدند که این پرداخت ها نتیجه پیگیری آنهاست در صورتیکه واقعیت چیز دیگری است.

تلاش آحاد افرادی که در طی سالها در توسعه فضاهای فیزیک دانشگاه نقش داشتند و تصمیم متمرکز دولت برای همه دانشگاهها و شهرداریها می باشد.

نتیجه پی گیری فرد خاص نیست و مختص زابل هم نبوده، نتیجه زحمات جمع و تصمیم نظام بوده است.

دکتر احمد قنبری