دانشگاه زابل از هیچ فردی به جهت نقد عملکرد شکایت نکرده است! - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : اخیرا مطلبی در برخی رسانه ها منتشر گردید مبنی بر اینکه دانشگاه زابل از یک عضو هیات علمی به دلیل انتقاد از عملکرد مدیریت شکایت کرده است که دانشگاه زابل در تکذیبیه کوتاه ضمن رد قاطع این خبر اعلام کرد از هیچ فردی به دلیل انتقاد از عملکرد مدیریت شکایت نداشته و نخواهد داشت.

متن کامل این تکذیبیه به شرح زیر می باشد :

بسمه تعالی
تکذیبیه
در خصوص خبر منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر محکوم شدن عضو هیات علمی دانشگاه زابل به شلاق و زندان به دلیل نقد از مدیریت دانشگاه ذکر چند نکته ضروری است.

اول اینکه این خبر قویا تکذیب شده و اعلام میگردد مدیریت دانشگاه از هیچ فردی به جهت نقد از عملکرد مدیریت شکایتی نداشته و نخواهد داشت.
دوم، حکم صادره از طرف دادگاه محترم نتیجه شکایت شاکی خصوصی و مرتبط به توهین، افترا و نشر اکاذیبی است که به افراد حقیقی در فضای مجازی صورت گرفته است. مجددا تاکید می گردد که دانشگاه زابل قبل از صدور رای به صورت مکتوب به دادگاه محترم اعلام نموده که از نامبرده هیچگونه شکایتی ندارد.

سوم اینکه میزان مجازات اعلامی در رسانه ها صحیح نیست و این حکم در مرحله تجدید نظرخواهی است. لازم به یادآوری است که طبق ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری بیان مشخصات شاکیان و متهم پرونده قبل از صدور رای نهایی و بدون مجوز مرجع قضایی جرم محسوب می شود.

یادآوری می گردد پاسخ مبسوط به اتهامات وارده در خبر فوق طبق مقررات از طریق رسانه مربوطه‌ نشر خواهد یافت.

روابط عمومی دانشگاه زابل