یادداشت ابتکار درباره اقدامات محیط زیست برای مدیریت زیست بومی هامون - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : دکتر ابتکار رییس سازمان محیط زیست کشور در یادداشتی به اقدامات این سازمان و ارایه گزارش این اقدامات در شورای عالی آب به ریاست دکتر جهانگیری اشاره کرد.

متن کامل این یادداشت به شرح زیر است :

این هفته در جلسه شورای عالی آب به ریاست معاون اول رییس جمهور، گزارشی از وضعیت آب استان سیستان و بلوچستان ارایه و مشکلات مردم این استان از نظر تامین آب شرب مورد بحث قرار گرفت.

آقای جهانگیری با اشاره به تداوم تنش آبی در بعضی استان های کشور مانند فارس، خواستار تشکیل جلسه ای با حضور وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور شد تا پیشنهادات و راهکار های حل مشکل کمبود آب در این استان ها و راهکارهای تامین مالی برای اجرای این پیشنهادات را مورد بررسی قرار دهند و در جلسه آتی شورای عالی آب ارائه کنند.

در این فرصت من پس از اینکه به وضعیت تالاب بین المللی هامون و آسیب ها و تهدیدات ناشی از معضلات محیط زیستی این تالاب برای مردم سیستان و بلوچستان، اشاره کردم و گفتم مطالعات مدیریت زیست بومی این تالاب انجام شده که باید در کارگروه تخصصی شورای عالی آب بررسی و پس از تصویب برای اجرا ابلاغ شود.

این موضوع را پیگیری خواهم کرد تا این تالاب براساس اصول مدیریت علمی و با مشارکت مردم و همکاری سازمان های بین المللی و کشور همسایه افغانستان مدیریت شود?