نوشتاری پیرامون اصلاح طلبی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار: طبق نظریه شهید مطهری ؛ اصلاح طلبی یک روحیه اسلامی است. هر مسلمانی به حکم اینکه مسلمان است خواه نا خواه اصلاح طلب و لااقل طرفدار اصلاح طلبی است. زیرا اصلاح طلبی هم بعنوان یک شان پیامبری در قرآن مطرح است و هم مصداق امر به معروف و نهی از منکر است که از ارکان تعلیمات اجتماعی اسلام است.

خیل عظیم تئوریسین های سیاسی امام حسین (ع) را مظهر اصلاح طلبی و تغییر می دانند، راه و منش ایشان مبتنی بر تغییر جامعه و پاک کردن جامعه از فساد و ایستادگی ایشان در مقابل جور و ستم را نوعی از اصلاحات می دانند، اصلاحاتی مبنی بر اسلامیت.

همانطور که گفته شد اصلاحات و مشی اصلاح طلبی ریشه در گذشته های دور دارد همواره جامعه در فراخور زمان برای بهبود یافتن وضعیت اجتماعی و اقتصادی نیازمند اصلاح است . سنت اصلاح طلبی مدون ، منسجم و قوی که اکنون با آن سر و کار داریم ریشه در سال های اول انقلاب داشته و در سال های جاری بیشترین فعالیت فکری و علمی در حوزه اصلاح طلبی را می توان در کشور شاهد بود.

اصلاح‌ طلبی باور به امکان تغییر ساختاری سیاسی و نظام اقتصادی بنیادی یک جامعه از طریق تغییر تدریجی از درون نهادهای موجود است. این فرضیهٔ دگرگونی اجتماعی معتقد است نوعی اصلاح برای وقوع تغییرات ساختاری لازم است ایجاد شد.

یکی از مشخصه های دنیای مدرن را وجود احزاب ریشه دار مبنی بر تفکرات جناح بندی های مرسوم در بدنه جامعه می توان در نظر گرفت. در کنار انقلابات مختلفی که در دو ، سه قرن اخیر اتفاق افتاده نوعا انقلاب اجتماعی بوده است ، منظور از انقلاب اجتماعی تغیر و تحول در بنیان های فکری و ایدوئولوژیک توده مردم است.

نویسنده:فرشید عابدی

فرشید عابدی