کناره گیری فرشید عابدی از تحریریه نی زار - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

به نام خداوند جان و خرد
در گستره ی زندگی جوامع مدرن ، از رسانه ها به عنوان اصلی ترین ابزار قدرت ، رکن چهارم دموکراسی و ابزار هدایت منش فکری جامعه یاد می شود و همین اوصاف  رسالت بسیار سنگینی را بر دوش اصحاب رسانه می گذارد.
فضای سیاسی ،  اجتماعی و فرهنگی جامعه نوعا وابستگی بسیاری با رسانه و مطبوعات دارد و اگر رسانه ای از شرح وظایف اش سرپیچی کند، رسالتش را انجام ندهد و راه دیگری را برگزیند چالش های بسیاری را در جامعه ی مورد هدف ، هم برای خودش و هم برای سایر افراد جامعه پدید می آورد .
آرامش اجتماعی ، سیاسی و اجتناب از تشویش اذهان عمومی ، مطالبه ی آرمانی یک جامعه روشنفکر است که هر جامعه رو به رشد درصدد تحقق آن بر می آید و این امر بدون همیاری مسالمت آمیز رسانه ها و تبیین فضای بدور از تنش در عرصه رسانه میسر نخواهد شد . متاسفانه در جامعه کنونی هر طیف و گروهی برای رسیدن به مقاصد و منافع خود می کوشند و پیوسته در این اندیشه اند که به صورتی هدفمند مسیر کامیبابی به عرصه های مختلف سیاسی را برای خویش هموار تر سازند اما در بین این همه بی اخلاقی، راد مردانی اندیشه سازی نیز وجود دارند که همواره تلاش کرده اند تا رسالتشان را در جامعه هدف محور به نحو احسن انجام دهند.
کسانی که به کار رسمی ، شفاف و قانونی معتقدند و می خواهند نقش اطلاع رسانی و نظارتی خود را به درستی ایفا کنند هموراه با مشکلاتی  روبه رو هستند.
رسانه به عنوان یکی از انواع مشاغل سخت نیاز به پارامترهای بسیاری است ، به دلایل شخصی از تحریریه نی زار کناره گیری میکنم.
با تقدیم احترام ، فرشید عابدی

فرشید عابدی