ساختمان اداری مجموعه امام علی (ع) به منزل مسکونی معاون توسعه ورزش استان تبدیل شد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

به گزارش نی زار از زاهدان، چندی پیش طی جایجایی مکانی ساختمان اداری مجتمع ورزشی امام علی(ع) به دفتر سابق هیات کبدی استان جنب خانه کبدی سابق انتقال یافت و دفتر هیات کبدی استان را به دهکده المپیک انتقال دادند.

سیستان و بلوچستان که سرپرست استان های منطقه خودش در رشته کبدی معرفی شده بود در همان برهه زمانی میزبان اجلاس نواب رئیس هیات های کبدی این منطقه بود که تجهیزات ارتباطی مانند تلفن و فکس مورد نیاز این هیات بود اما دفتر هیات را به جایی انتقال دادند که فاقد خطوط تلفن بود.

درون ساختمان اداری مجمتع امام علی به جز دفتر مجموعه دفاتر برخی از هیات ها و انجمن های ورزشی مثل راگبی قرار داشت ، قاعدتا در فضای بازتر دامنه فعالیت ها بیشتر میشد اما پس از اینکه ساختمان اداری به منزل مسکونی معاون توسعه ورزش استان تبدیل شد کلیه فعالیت های دفتری در یک اتاق که در گذشته دفتر هیات کبدی بود انجام میگیرد.

این کار باعث ایجاد تداخل و چالش در کار این هیات ها شد. حال باید دید انجام فعالیت های اداری هیات ها مهم تر است یا  پایین آمدن مخارج زندگی معاون توسعه ورزش استان؟