فتوای مقام معظم رهبری در مورد وحدت شیعه و سنی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار:  آن کسى که نداى تفرقه‌ى بین شیعه و سنى را سر میدهد و به بهانه‌ى مذهب، میخواهد وحدت ملى را به هم بزند، چه شیعه باشد و چه سنى، مزدور دشمن است؛ چه بداند، چه نداند.گاهى بعضیها مزدور دشمنند و خودشان نمیدانند.

خیلى از این مردم بیچاره‌ى بى‌خبرِ سلفى و وهّابى که بوسیله‌ى دلارهاى نفتى تغذیه میشوند تا بروند در اینجا و آنجا عملهاى تروریستى انجام بدهند – در عراق یکجور، در افغانستان یکجور، در پاکستان یکجور، در نقاط دیگر یکجور – نمیدانند که مزدور دشمنند.آن مرد شیعى هم که میرود به مقدسات اهل سنت اهانت میکند و دشنام میدهد، او هم مزدور دشمن است، ولو نداند که چه میکند.بعضى از این سرانگشتان – هم در بین اهل سنت، هم در بین شیعه – غافلند، نمیدانند و نمیفهمند چکار میکنند؛ نمیدانند براى دشمن دارند کار میکنند.با نگاه اسلامى نگاه میکنیم؛ نگاه اسلامى، برادرى و اتحاد و همدلى و صمیمیت است؛ هر کسى که با این نگاه مخالفت کند و شیوه‌ى دیگرى را انتخاب بکند، برخلاف سیاست نظام اسلامى رفتار کرده است. این را هم سراغ داریم و افرادى را هم از بین شیعیان میشناسیم که فقط مسئله‌شان مسئله‌ى نادانى نیست، بلکه مأموریت دارند براى اینکه ایجاد اختلاف کنند – به مقدسات اهل سنت اهانت میکند

من عرض میکنم: رفتار هر دو گروه حرام شرعى است و خلاف قانونى است.

بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم استان کردستان