گنجشک روزنامه زاهدان به سراغ نظرها و خبرهای این هفته رفت - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار- امروز/ سه شنبه/ مطلبی تحت عنوان خبرها و نظرها به زبون گنجشک در روزنامه زاهدان منتشر شده است.

دکتر رخشانی:فصل سیاست در استان فصل زمستان است.

گنجشک: بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد!

دکتر رخشانی: نمایندگان مجلس باید پرسشگر باشند.

گنجشک: ما فکر کردیم همین که مودب و دست به سینه در مجلس سرجایشان بنشینند کافیه!

مدیرکل آموزش و پرورش استان: ردیف بودجه ۶۰۰ میلیارد تومانی به آموزش و پرورش استان اختصاص یافت.

گنجشک: یعنی از این به بعد بچه ها خودشان نباید از خانه نفت ببرند مدرسه؟

دهیار روستای افتخار آباد خاش: این روستا در تولید زباله در کشور بی رغیب است!

گنجشک: زیاد پز نده … استان ما در خیلی از شاخص ها بی رقیب است: مدارس کپری، کودکان بازمانده از تحصیل ، فقر ، ناداری آلوده ترین شهر جهان و …

وزیر بهداشت دستگاه ماموگرافی بیمارستان ایرانشهر را افتتاح کرد.

گنجشک: یعنی ایرانشهر تا بحال دستگاه دویست میلیونی ماموگرافی نداشته؟!

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری:زمین لرزه ۴ ریشتری خارج از محدوده شهری بود.

گنجشک: با هم بگویید مدیران استان کاری انجام نمی دهند!

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری: حاشیه نشینان چابهار بدون امکانات رفاهی روزگار سختی را میگذرانند.

گنجشک: اشکالی ندارد، در عوض بعضی ها در منطقه آزاد روزگار شاهانه ای را می گذرانند.

استاندار در همایش مقابله با گرسنگی : استان سیستان و بلوچستان به عنوان نا امن ترین استان از نظر غذایی انتخاب شد.

گنجشک: بر طبل شادانه بکوب، پیروز و مردانه بکوب!

ناطق نوری : صدها تریلی قاچاق وارد کشور میشود.

گنجشک: اشکالی ندارد، در عوضش اینجا جلوی بدوکی ها و گازوئیل فروش ها گرفته شده …

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان: قاچاق کالا به تولید و اقتصاد استان ضربه میزند.

گنجشک: تولید و اقتصاد استان….. شوخی جالبی بود!