سروده اتحاد ملی (وطن) همراه با فایل صوتی به زبان فارسی ، بلوچی و گویش سیستانی اثر محمدگل شهریاری - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار:سروده اتحاد ملی (وطن)

اصلیِن ایرانیِن کومِ بَلُچ
ای وطن مَن پَتَه سُچُن سال و رُچ
ای مَنی عُمر  و مَنی جان و جَگر
پَتَه سُچُن ، پَتَه سُچُن ، پَتَه سُچ

ای وطن ای عشق من  ای سر فراز
خاک تو سجاده و مُهرِ.  نماز

مِه نَبیرِه رُستمِ دستانیو
رِئِشِه اصل و مَکَمِ ایرانیو
خونِ مِه شْتَه لاله سرخِ دَشتِ دین
کُنه سربازِ  وطن  سیستانی

سیستانی از روزِگارِهِ دورِ  دور
پاسِبانی مْکَرْدَه از. اَدّ و ثُغور
وَر. دِفا  از دین و از خاکِ وطن
پِئِرَه مِستَه تَه بْرَسَه مَلِ ظهور

ای وطن ، ای عشق من ای سرفراز
خاک تو سجاده و مهر  نماز

ای وطن الله پَتو اُشکِ دار
من اسیرُن پَتَه و گَرمِن دِگار
اَر  گُجا  من زِنْدَه کُ. ایران زِمین
تو مَنی گِس ، تو مَنی لُگ و دَوار

ما همه ایرانیان خوش نیت ایم
شیعه و سنی که از یک امت ایم

سروده: محمدگل شهریاری

وحدت

?آهنگساز،نوازنده ویولون?غلامعلی بندانی
?خواننده بلوچی?مرحوم استادماشاالله بامری
?خواننده سیستانی?مرحوم غلامرضا کدخدایی
✍شعرتلفیقی فارسی،سیستانی و بلوچی ازمحمدگل شهریاری