شایستگی مدیران سازمان‌های ورزشی - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار: هر سازمانی چه ورزشی و چه غیر ورزشی دارایی‌ها و منابعی دارد که می‌تواند شامل امکانات و تجهیزات، منابع مادی، منابع مالی و منابع انسانی باشد. برخلاف آنچه که شاید تصور کنید امکانات و تجهیزات مهمترین منابع سازمان‌ها نیستند و تقریبا اکثرا صاحبنظران مدیریتی بر این باورند که منابع انسانی مهمترین منبع هر سازمان است و معتقدند که مهمترین دارایی‌های سازمان‌ها در حافظه رایانه‌ها نیست، بلکه در مغز مدیران و کارکنان آن سازمان‌ها قرار دارد. منابع انسانی به دلیل کمیابی، ارزشمندی، جانشین و تقلیدناپذیری بسیار بااهمیت هستند.

معمولا در سازمان‌های ورزشی اعم از باشگاه‌ها و تیم‌ها منابع انسانی شامل، بازیکنان، مربیان، کارکنان و مدیران هستند. وقتی صحبت از تخصص و شایستگی نیروی انسانی در ورزش می‌شود ذهنها تقریبا به سمت بازیکنان و مربیان می‌رود و معمولا تعیین استانداردهای شایستگی برای مدیران مورد غفلت واقع می‌شود.

درحالیکه  مدیران کلیدی‌ترین منبع انسانی هر سازمانی هستند و سازمانی را نمی‌توان یافت که رشدی مستمر و موفقیتی پایدار را تجربه کرده باشد مگر آنکه توسط مدیر یا تیمی از مدیران و رهبران شایسته و کارآمد اداره و هدایت شده باشد. و این موضوع اهمیت تدوین و اجرای مدلی برای شایستگی مدیران ورزشی را دوچندان می‌کند.

تعریف عمومی از شایستگی مدیران شامل تمام توانایی‌ها، مهارت و دانشی است که بتواند عملکرد مدیر را بالاتر از حد متوسط هم‌سنخان خود ببرد. با این تعریف معلوم می‌شود که شایستگی یک موضوع همیشگی است و در گرو موفقیت در رقابت با دیگران است و نمی‌توان با صرفا یکبار سابقه موفقیت یا اتکا به مدرک تحصیلی یک فرد وی را مدیری شایسته دانست.

اگر مدل و استانداردی برای شایستگی مدیران ورزشی تدوین و الزامی شود، می‌تواند هم در انتخاب و انتصاب، هم در آموزش آنان و هم در ارزیابی مدیران موثر واقع شوند. در واقع می‌توانیم بدانیم چه کسی را به مدیریت انتخاب کنیم، چه آموزش‌هایی به او ارائه بدهیم و چگونه وی را ارزیابی کنیم.

مهمترین مواردی که در پیاده‌سازی نظام شایسته‌سالارانه در ورزش باید مورد توجه قرار گیرد شامل این موارد است:

?شایسته‎خواهی: فراهم کردن بستر‌‌های فرهنگی و تسهیلات لازم در جامعه و سازمان برای سپردن امور به دست شایستگان
?شایسته‌شناسی: حفظ سوابق، ضبط ویژگی‌ها و توانمندی‌‌‌های افراد و شناسایی پتانسیل‌‌های جدید در مقیاس کلان
?شایسته‌سنجی: آزمون‌‌های ساختارمند برای سنجش و ‌اندازه‌گیری استعداد‌‌های چندگانه مدیران بالفعل و بالقوه
?شایسته‌گزینی: ارزیابی نتایج حاصل از شایسته‌سنجی به منظور تخصیص جایگاه مطلوب به کارکنان توانمند و شایسته
?شایسته‌گیری: جلب و جذب مدیران و کارکنان توانمند از بیرون سازمان
?شایسته‌داری: حفظ و نگهداری مدیران و کارکنان شایسته در سازمان
?شایسته‌پروری: ایجاد شرایط پرورش و بهبود شایستگی‌‌ها در افراد مستعد با توسعه هنجار‌ها و معیار‌‌های مناسب

نویسنده: ابوالفضل بجانی ، دانشجوی دکتری مدیریت ورزش