فراخوان انتخاب کتاب سال استان سیستان بلوچستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار
نی زار : اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سیستان و بلوچستان سومین دوره چاپ کتاب سال را برگزار می نماید.
اهداف:
*تشویق مولفان،مترجمان و ناشران استان
*معرفی ناشران و مولفان برتر
*ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی
شرایط:
*پدیدآورنده اثر اعم از ناشر، مولف ومترجم، بومی باشد
*محتوای کتاب دارای ارزش فرهنگی در خور توجه و منطبق با معیارهای تحقیقی وماخوذ از منابع معتبر ومستند باشد
*چاپ آثار در استان صورت گرفته باشد
*از نظر تناسب حجم کتاب با محتوا، فصل بندی موضوعات، رعایت هماهنگی فصول و یکدستی مطالب ویراستاری و نداشتن غلط های چاپی از کیفیت مطلوب برخوردار باشد
*آثار ارسالی عودت داده نخواهد شد
بخش ویژه:
کتبی که با موضوعات (اقتصاد مقاومتی،اقدام و عمل، نماز، امر به معروف و نهی از منکر و دفاع مقدس) به چاپ رسیده باشد در بخش ویژه داوری می شود
بدین وسیله از کلیه ناشران پدید آورندگان و مولفان دعوت می شود یک نسخه از آثار خود راکه از فروردین سال  ۹۴ تا پایان آبان ماه سال ۹۵ به چاپ رسانده اند تا تاریخ ۹۵/۱۰/۱۵ به آدرس ذیل ارسال نمایند
استان سیستان بلوچستان – زاهدان- بلوار خرمشهر- جنب مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری- دبیرخانه کتاب سال-تلفن تماس۳۳۴۴۲۶۵۵ -۳۳۴۲۷۸۵۵ -۰۵۴
فرم تقاضای شرکت:
اینجانب ………….دارای تحصیلات…………….ضمن ارسال………….نسخه کتاب با عنوان/عناوین
………………آمادگی خودرا جهت شرکت در سومیندوره انتخاب کتاب سال اعلام می دارد.
نششانه دقیق پستی و شماره تلفن تماس(همراه با کد پستی)