هشت غرفه سهم فرهنگ سیستان و ۳۸ غرفه سهم فرهنگ بلوچستان! - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

 

 

به گزارش نی زار از زاهدان، هفتمین نمایشگاه صنایع دستی و نخستین جشنواره گردشگری ایل آفرید کشور امروز در محل نمایشگاه های دائمی زاهدان با حضور استاندار سیستان و بلوچستان و جمعی از مسئولان افتتاح شد.

در این نمایشکاه هشت غرفه به فرهنگ سیستان و ۳۸ غرفه سهم اشاعه فرهنگ بلوچستان اختصاص یافت!

غرفه های بلوچستان شامل حصیر بافی ، سفال کلپورگان ، سوزن دوزی و آینه دوزی بود اما در غرفه های اختصاص یافته به سیستان رنگین کمانی از آثار باستانی مشاهده میشد.

سیستان شامل پنج شهرستان و بلوچستان شامل ۱۳ شهرستان است اگر مبنا تخصیص غرفه را تعداد شهرستان ها در نظر بگیریم قاعدتا نهایتا به فرهنگ بلوچستان نسبت به تعداد غرفه های سیستان باید کمتر از ۲۴ غرفه اختصاص پیدا می کرد.

به علت کمبود غرفه های اختصاص یافته به سیستان بالاجبار هر دو صنعتگر در یک غرفه مستقر شدند و در غرفه خوشه فرش سیستان چهار تعاونی مستقر شده بودند. با یک حساب سرانگشتی افرادی که جهت اشاعه فرهنگ و صنایع دستی سیستان به نمایشگاه آمده بودند ظرفت تکمیل ۲۰ غرفه را داشتند، البته اختصاص تعداد غرفه های اندک به شهرستان های سیستان را در نظر نگیریم صنایع دستی سیستان تعداد غرفه های بیشتری را میطلبید.

تعداد تقریبا پنج برابری غرفه های بلوچستان نسبت به سیستان را به حساب عدم علاقه اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان نسبت به صنایع دستی سیستان بگذاریم یا جو ناسیونالیستی حاکم بر حوزه صنایع دستی؟

نمایشگاه هایی که در سنوات قبل نیز برگزار شده همچین جفایی نسبت به سیستان اتفاق افتاده است.

%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7