ادای دینی به فرزند پاک سرشت خطه ی سیستان (شهید محسن خزائی) - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

ادای دینی به فرزند پاک سرشت خطه ی سیستان، شهید محسن خزائی که آخرین خبرش را سرخ نوشت.

خبرنگار پرنده

خبر رسید به ما، راهی سفر شده ای!
خبرنگار! خودت سوژه ی خبر شده ای!

خبر رسید و رسیده ست جان به لب، برگرد!
مدافع حرم دوست، از حلب برگرد!

بیا و مژده بده انهدام داعش را
بخوان دوباره حماسی ترین گزارش را

شکسته بال بگو از رقیه و کرم اش
ز غربت و غم جانکاه زینب و حرم اش

بگو چه شد که سرت را حنای خون بستی
ترانه خوان به شهیدان عشق پیوستی؟

براستی که کبوتر! قفس سرای تو نیست
تو لایق ملکوتی و خاک جای تو نیست

برو همیشه برنده ..خدانگهدارت..
”  خبرنگار پرنده ”  خدانگهدارت…

%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d9%84

شاعر: زهرا پردل