کانون های دانشجویی با اتکا به نیروهای جوان همواره تاثیر گذار بوده اند. - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

معاون فرهنگیدانشگاه آزاد واحد زابل: دانشگاه ها تلاش می کنند بینشی وسیع و مبتنی بر جریان تکاملی فرهنگ اسلامی- ایرانی را پیش روی جامعه قرار دهند

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد زابل عنوان کرد: کانون های دانشجویی فعالیت های خود را براساس نیازهایی که در جامعه دانشجویی می بینند تنظیم می کنند و چون به وسیله خود دانشجویان اداره می شوند در پیشبرد اهداف خود موفق هستند.

مهندس نیما اتحادی در گفتگو باخبرنگار نی زار
نقش کانون های دانشجویی را در راستای اهداف فرهنگی دانشگاه ها بسیار موثر دانست واظهار داشت: کانون های دانشجویی با اتکا به نیروهای جوان و مستعد و ایده های خلاقانه در اجرای برنامه های نوین فرهنگی همواره تاثیر گذار بوده اند.

اتحادی گفت: دانشگاه ها، در سال های اخیر تلاش دارند تا بینشی وسیع و مبتنی بر جریان تکاملی فرهنگ اسلامی- ایرانی را پیش روی ما قرار دهند. با توجه به اینکه در کانون ها، دانشجویان این رسالت را به عهده می گیرند، قطعاً در پیشبرد آن نیز موفق تر خواهند بود.

اتحادی تصریح کرد: کانون های دانشجویی فعالیت های خود را براساس نیازهایی که در جامعه دانشجویی می بینند تنظیم می کنند و از حمایت های مدیران و راهنمایی نهادهای فرهنگی دانشگاه نیز بهره مند می شوند، تا این رسالت به بهترین نحو ممکن و در راستای موازین اسلامی به انجام برسد.