۴۲ سانتی متر سرانه فضای ورزشی، دروغی بزرگ یا واقعیتی مضحک؟؟ - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار، سرانه فضاهای ورزشی براساس جمعیت ساکن در یک استان اندازه گیری می شود. مجموع فضاهای ورزشی بر حسب متر تقسیم می شود بر جمعیت استان مد نظر ، جواب بدست آمده سرانه فضای ورزشی آن استان است.

این اواخر مسئولان ورزش اعلام میکنند که سرانه فضای ورزشی سیستان و بلوچستان ۴۲ سانتی متر است.

جمعیت سیستان و بلوچستان براساس سرشماری سال ۹۰ ، ۲۵۳۴۳۲۷ نفر اعلام شده بود. این مقدار در برابر استان های مرکزی و غربی کشور کمتر است اما نباید از وسعت استان غافل شد. سیستان و بلوچستان با وسعت ۱۸۷هزار و ۵۰۲ کیلومتر مربع بیش از ۱۱ درصد مساحت کشور را تشکیل می دهد و تقریبا وسعتش به اندازه سیزده استان کشور است. به تبع آن ، اماکن ورزشی نیز مانند جمعیت دچار پراکندگی می شود.

با یک حساب سرانگشتی با وجود اماکنی مانند دهکده ورزشی المپیک ، مجموعه امام علی (ع) ، مجموعه هفده شهریور و سالن شهدای هفتم تیر اکثر این فضاها در شهرستان زاهدان واقع شده است.

با توجه به عدم تمرکز جمعیت و یکسان نبودن اماکن ورزشی در تمامی شهرستان های استان ، این آمار ۴۲ سانتی متر شامل تک تک ساکنین استان نمی شود. در شهرستانی همچون زاهدان برای هر نفر بیش از این آمار فضای ورزشی موجود است اما در شهرستانی همچون نیمروز شاید این آمار تک رقمی شود.

آماری که از طریق وزارت ورزش و جوانان اعلام می شود آماری کلی است و به جرات می توان گفت بدون هیچ گونه شناختی از استان همچین آماری گرفته می شود. اما مدیرانی که فضای استان را میشناسند باید شفاف سازی کنند تا ساکنین شهرستانی همچون نیمروز در سایه همچین آماری متضرر نشوند.

آمار ۴۲ سانتی متر فضای ورزشی برای هر نفر در استان  دروغی بزرگ است یا واقعیتی مضحک ؟