حاشیه های نخستین جشنواره فرخی سیستانی از دریچه دوربین “محمد ده دست” - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نـــــی زار : تصاویری از حواشی نخستین جشنواره فرهنگی فرخی سیستانی در زابل از دریچه دوربین عکاس خوش ذوق سیستانی ” محمد ده دست ”

 

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-11

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-9

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-6

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-4

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-7

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-3

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-10

%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-12

گفتنی ست نخستین جشنواره فرهنگی فرخی سیستانی توسط موسسه فرهنگی هنری نی زار و با همکاری دانشگاه زابل، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری زابل در ۷ مهرماه ۹۵ برگزار شد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.