مدارس کپری مطابق با اقلیم و شرایط محل زندگی عشایر استفاده می شود - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

علیرضا راشکی روز /جمعه/ در گفت و گو با خبرنگار نی زار اظهار داشت : مدارس کپری فی نفسه برای تشکیل کلاس درس مطابق با اقلیم و نوع زندگی مردم عشایر در استان تشکیل می شود.

وی افزود: غالب مدارس کپری بالغ بر ۱۰۰۰ کلاس درس سطح استان در سالهای ۸۶ و ۸۷ تبدیل به فضای مناسب شده است.

مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان بیان کرد: هر سال با جذب کودکان بازمانده از تحصیل یا به دلیل جابجایی روستا و نوع زندگی عشایری برخی روستاها در بلوچستان مدارس کپری جدیدالتاسیسی تشکیل می شود که در طول سال در اولویت ساخت مدارس قرار میگیرد.

وی ادامه داد: در سال گذشته بالغ بر ۳۶ مدرسه کپری شناسایی و ۱۸ مدرسه جایگرین ساخته شد و مشکلی برای تامین اعتبار در این خصوص وجود ندارد.

راشکی گفت : برخی از مدارس کپری موجود نیز راههای صعب العبور دارند که احداث مدرسه جدید به دلیل عدم امکان حمل مصالح امکان پذیر نیست اما با کمک مردم در سال گذشته حدود ۱۰ مدرسه یک کلاسه به صورت پیش ساخته با شرایط سخت و حتی حمل مصالح با چهارپایان به محل روستا حمل و نصب شد.

6 5 4