گفتگو با رامین ریگی معلم فداکار سیستانی معلمی که عشق ورزیدن و محبت راسرلوحه کارخودش قرارداده است - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار:رامین ریگی معلمی که با ۲۳سه سال سابقه کار با عشق و محبت به دانش آموزان مدرسه درس محبت و فداکاری می دهد

رامین ریگی در ابتدای این گفت و گو بیان داشت:قصه کمک من به مدرسه ام مربوط به شش سال قبل است و در آن زمان یکی از دانش آموزان مشکل خانوادگی داشت و پدر و مادر این دانش آموز از هم جدا شده بودند و پسرک قصه جرات رویارویی با نامادری اش را نداشته و ازدست نامادری همیشه اذیت و آزار میشده بطوری که بیشتر اوقات این کودک دیر به مدرسه می آمد و اکثر اوقات ضعف شدیدی داشت چون نامادری اش از صبحانه دادن به این کودک دریغ می کرده است تا اینکه بنده جویا شدم و مطلع گشتم که بدلیل اعتیاد خانواده این کودک، پدرو مادرش از هم طلاق گرفته اند واین کودک هر روز توسط نامادری اش با صبحانه ندادن به آن آزار و اذیت می شود و جرقه صبحانه دادن به دانش آموزان از این قصه شکل گرفت

ریگی تاکید کرد:هر روز باهزینه شخصی اش به این کودکان صبحانه کامل می دهد و بعدها با درد دل با این کودکان آگاه شدم در بین کودکان این مدرسه چهار کودک که سرطان خون دارند و چندین کودک که فرزندان طلاق و حتی بی سرپرست و بدسرپرست هستند نیزدر بین کودکان این مدرسه وجود دارند واین باعث ترغیب بیشتر آقای ریگی در این امر شده است

معلم فداکار سیستانی اظهار داشت:متاسفانه در اکثرخانواده های روستایی که فرزند محصل دارند فقرخانواده،اعتیاد والدین،طلاق، بی سرپرست بودن و بد سرپرست داشتن باعث می شود بیشتر کودکان از تحصیل باز بمانند وتحصیل را رها کنند

رامین ریگی گفت:با این کار بیشترکودکانی که حتی محصل نیستند ودرهمان روستا،روستای سامانی از بخش جزینک زندگی می کنندنیز اکثر اوقات برای صبحانه به مدرسه می آیند واین امر باعث ترغیب بقیه کودکان این روستا به تحصیل شده است

وی افزود:علاوه بر صبحانه و رفع فقر و درددل با کودکان دبستانی بیشتر پوشاک و خوراک آنان را نیز از دسترنج و حقوق خودش تهیه می کند و تمامی هزینه ها را خودش و همکاران مدرسه تقبل می کنند

ایشان بیان داشت:امسال با کمک چندین خیر پوشاک سال جدید تمامی دانش آموزانش که صد نفر هستند تهیه شده و مدرسه اش نیز با کمک خودش و خیرین در دست باز سازی است

ریگی یادآور شد :دراین مدرسه دانش آموزانش مختلط هستند و نیمی از دانش آموزان دختر و نیمی از دانش آموزان این مدرسه پسر هستند و بیشتر اوقات با کمک وهمیاری خود دانش آموزان
نظافت مدرسه و آماده کردن صبحانه صورت میگیرد

معلم سیستانی بیان داشت:چون بیشتر اوقات خانواده هایی که دچار فقرو اعتیاد و طلاق هستند را نظاره گر هست، این موضوع باعث افسردگی اش می شود و با جان ودل دوست دارد به این کودکان و خانوده های آنان کمک کند

ایشان گفت:به دلیل اینکه اکثر اوقات رو در رو نظاره گرمشکلات دانش آموزانم بودم و نتوانستم برای آنان کاری انجام دهم دچار افسردگی حاد شدم و چند سالی از شغل معلمی استعفا دادم و اکنون بار دیگر به زندگی برگشتم و از همه خیرین بزرگوار تقاضا دارم که در این راستا یاریگر ما باشند
و آری…
چه زیباست لبخند را روی چهره همدیگر دیدن ، اندیشه تان سبز به امید روزی که به همدیگر مهر بورزیم بدون هیچ گونه ترحم و ادعایی…

گفت و گو : نرگس نوری

img_20160919_093440