جلسه رسیدگی به استعفاء شهردار زاهدان برای بار سوم برگزار نشد - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

به گزارش نی زار از زاهدان ، عصر روز سه شنبه جلسه علنی شورای شهر زاهدان برگزار نشد.

 

این سومین جلسه ای است که به علت اینکه اعضای به حد نصاب نرسید تشکیل نشد.

 

مقرر شده بود در این جلسه نامه استعفاء شهردار زاهدان رسیدگی شود.

 

در جلسه علنی امروز  شورای شهر زاهدان هفت نفر از پانزده نفر از اعضای شورای شهر حاضر شده بودند.

حال سوال این است که چرا جلسات رسیدگی به نامه استعفاء شهردار زاهدان تشکیل نمیشود؟

دفعات گذشته نیز جلسات به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا جلسات تشکیل نشده بود.

برچسب ها :