تجلیل امام جمعه ، رئیس شورای شهر و شهردار علی اکبر از هیئت تحریریه نی زار+تصویر لوح - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار ، امام جمعه ، رئیس شورای شهر و شهردار علی اکبر با ارسال لوح سپاسی از فعالیت اعضای هیئت تحریریه نی زار قدر دانی کردند .

متن این لوح سپاس به شرح زیر است :

 

اعضای محترم هیئت تحریریه نیزار

از این که راه حقیقت و رسالت خطیر و سترگ آگاهی بخشی به مردم از طریق اطلاعات دقیق  و وثیق به تصویر عینی از واقعیت تلاش نموده اید و در راه دست یابی به اطلاعات حقیقی و موثق همسو با وجدان اخلاقی و شرافت حرفه ای با رعایت احترام به حق فردی، حفظ حریم و  اسرارخصوصی و  شوون انسانی که مطابق با قوانین ملی و بین المللی مربوط به حفظ حقوق شهرت با معیارهای اخلاقی است، اهتمام ورزیده اید؛ تشکر می نماید و به پاس صداقت و امانت و در کمال شرافت و فضیلت این لوح سپاس تقدیم حضورتان می گردد و

 

از ایزد متعال ارزو دارد تا یاریمان نماید در هر شرایط مدافع ارزش های عام انسانی جهت پیشرفت مسائل اجتماعی و رهایی ملی ، مسیر مطلوب تیسیر نماید .

 

لطف الهی بکند کار خویش      مژده رحمت برساند سروش

اسدی زاده / شهردار            قورزایی/رئیس شورای اسلامی شهر               اشرفیان / امام جمعه

 

neyzar sepas

 

هیئت تحریریه نی زار بر خود لازم می داند تا از قدرشناسی امام جمعه معزز ، رئیس شورای اسلامی گرامی و شهردار گرانقدر و فهیم شهر علی اکبر به پاس زحمتی که متحمل شده اند سپاس گزاری نماید .

 

انتهای پیام /