معرفی خوراکی های نوروز در سیستان/از کلوچه خرمایی تا تجگی (سمنو) - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نـــــی زار : سیستان در گذشته به دلیل داشتن غله زیاد و تنوع غلات در یک دوره انبار غله ایران نام گرفته بود. زیادی گندم باعث شده تا بانوان سیستانی بهترین نان را بپزند و کلوچه سیستانی هم از تنوع و کیفیت مطلوبی برخوردار است و شیرینی اصلی سیستان است.

سه نوع کلوچه داریم :

یک نوع آن کلوچه خرمایی است.

نوع دوم آن کلوچه قندی است که قبلا شکر را خوب حل و به روغن و شیر اضافه میکردندو کلوچه قندی به صورت گرد بود و تمامی مراحل کلوچه را طی میکرد اما فقط خرما نداشت.

نوع سوم کلوچه ساده یا آبی نام داشت که مواد آن آردروغن و شیر و به صورت گرد بود ضمنا در گذشته بعضی از خانواده ها یه مهر چوبی داشتند که به جای شانه زدن روی کلوچه ها بخصوص قندی و آبی را مهر میزدند.

اصولا برای درست کردن کلوچه از شستن گندم تا پختن آن باید چند نفر بانو با هم کمک میکردند تا بتوانند کلوچه را بپزند. به کار دسته جمعی آنها آرزیکه می گفتند.

نان سال:

نان سال و کلوچه از واجبات سفره سیستانیها بوده. خمیر نان سال مثل خمیر کلوچه هست و نانی است بزرگ که داخل تنور پخته میشود و در حقیقت تافتون سیستانی هاست.مردم سیستان با هر وضعیت مالی باید نان سال را موقع تحویل سال داخل سفره میداشتند چون اعتقاد داشتن بی بی نوروز به تمامی خانه ها سر می زند بخصوص سفره را هم بازدید میکند که ببیند نان سال داخل سفره هست یا نه؟

نان سال نماد برکت روزی صاحب خانه بوده و کسیکه نان سال را در سفره داشته باشد برکت را برای مدت یکسال در خانه حفظ خواهد کرد.

سمنو(تجگی):

مردم سیستان سمنو را در زمستان استفاده می کنند زیرا آرد سمنو در تابستان تلخ میشود و بنابراین سعی میکنند که تمامی آردها را در شبهای عید درست کنند و مصرف نمایند.در گذشته مردم سیستان این کار را میکردند یعنی سر سفره عید سمنو هم بود. اما سمنو سیستان با سمنوهای نقاط دیگر فرق میکرد.

برای پخت سمنو در سیستان مقداری آرد گندم با آرد سمنو مخلوط میکنند یعنی دو قسمت آرد سمنو و یک قسمت آرد گندم بعد این آرد مخلوط را در داخل ظرفی که مقداری آب دارد می ریزند و با دست ورز میدهند تا بصورت خمیر نسبتا سفتی درآید. این خمیر را داخل ظرفی که دارای درب محکمی باشد قرار میدهند. و بعد با کف دست خمیر را داخل ظرف پهن می کنند. مقداری روغن حیوانی اطراف خمیر می ریزند و درب آن را محکم می بندند و این ظرف را که اصولا مسی بود زیر زغالهای تنور آخرین کلوچه قرار میدهند بگونه ای که ظرف کاملا زیر خاکستر و زغال باشد. این ظرف محتوی سمنو را اول صبح از لای خاکسترها بیرون می آورند و آن را خوب پاک می کنند و سر دیگ را برمیدارند و سمنوی پخته شده را که از نان تفتون کلفت تر است داخل بشقاب و سر سفره نوروزی قرار می دهند. متاسفانه اکنون مردم سستان بندرت سر سفره عید از سمنو استفاده می کنند در گذشته پخت سمنو شب عید مرسوم بود.

سفره عید و اعتقادات مردم در سیستان

سفره عید،شکل مخصوص به خود را دارد در شهر تقریبا همان هفت سین است.اما در روستاها فرق میکرد
۱-قرآن
۲-نان سال که جزئ جدانشدنی از سفره عید بود
۳-قتلمه
۴-تجگی
۵-یک آینه که روی آن یک تخم مرغ خام میگذاشتند
۶-کلوچه

فلسفه تخم مرغ و آینه

مردم سیستان اعتقاد دارند که کره زمین روی شاخ های گاو قرار دارد و گاو هم روی نهنگ. موقع تحویل سال گاو زمین را روی شاخ دیگرش می برد بنابراین زمین تکان میخورد و این حرکت باعث میشود تا تخم مرغ روی آینه بچرخد.