لزوم توجه به بازار های هفتگی در سیستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

به گزارش رسانه خبری تحلیلی نی زار ، بازارهای هفتگی به دلیل اهمیت وجودی خود یعنی تبادل و تجارت کالاها و برآوردن نیازهای خریداران و فروشندگان، حامل اثرات عمیقی در توسعه شهرهای کوچک داردواز طرفی باعث  بهبود اقتصادوبهبود وضع معیشتی اصناف شهرمی شود و نیز تأثیرات فرهنگی و اجتماعی و ایجاد انگیزه در جهت تولید و جذب جمعیت به عنوان گردشگر، نیروی کار فصلی، مشتریان، فروشندگان و واسطه ها نیز فراهم می کند.

پنج شنبه بازار

بازارهای هفتگی از گذشته های دور تاکنون در جهت پاسخگویی به نیاز سکونت‌گاه‌های شهری و روستایی با هدف مبادله تولیدات مازاد بر مصرف روستائیان و تأمین کالاها و خدمات مورد نیازشان از اهمیت خاصی برخوردار بوده اند. وتاحدودی توانسته گره از مشکلات فروش  محصولات محلی سیستان بازکند.

از طرفی باتوجه به تجمع صنوف مختلف، تمرکز زدایی ،حذف هزینه برق و افزایش تقاضا باعث پایین آمدن قیمت  مواد عرضه شده خواهد شد..فاصله طولانی روستاها وشهرهای سیستان وهزینه های حمل و نقل چندهزارتومانی ،  طوفانهای شدید، سختیهای تردد روستائیان از دیگر دلایلی است که نیاز به احداث بازارهای هفتگی در سیستان را دوچندان می کند .

به عنوان نمونه می توان از بازارهفتگی شهرعلی اکبر که به سبب برپا شدن این بازار هفتگی در پنجشنبه ها نام پنجشنبه بازار به خود گرفته یاد کرد.

 

پنج شنبه بازار 2

 

این بازار هفتگی که توسط شهرداری علی اکبر ایجاد گردیده، از سال ۸۷آغازبه کارنموده است ومحل مناسبی جهت عرضه محصولات وصنایع دستی روستائیان شهرستان هامون می باشد به توجه به وسعت شهر علی اکبر وپراکندگی روستاهای اطراف، استقبال خوبی از این بازار هفتگی صورت گرفته است وهرهفته شاهد حضورصنوف مختلفی دراین بازار هفتگی می باشیم .

سیستان به سبب پراکندگی زیاد نیازمند احداث بازهار های هفتگی متعدد در شهرستان های هیرمند و نیمروز و حتی در شهرستان هامون است .

احداث این گونه بازار ها علی رغم اینکه نیاز هفتگی خانواده ها را تامین می کند به سبب آنکه هزینه های حمل و نقل بی مورد را از سبد معیشت خانواده ها حذف می کند می تواند به وضعیت اقتصادی ساکنین سیستان کمک شایانی کند .

قابل ذکر است که به دلیل طوفان های شدید و حجم زیاد ریزگرد ها از سوی مراکز بهداشتی و درمانی همواره توصیه می شود که مردم حتی المقدرو از حضور در چنین شرایط آب و هوایی پرهیز کنند . لذا احداث بازار های هفتگی متعدد در شهرستان های مختلف و حتی خود محله های شهرستان زابل ضمن افزایش قدرت خرید مردم  زمینه سلامت خانواده ها را نیز هموار می کند.

به امیدروزی که شاهد افزایش ورونق بیش از پیش این بازاهای هفتگی درتمامی شهرهای سیستان جهت فروش محصولات محلی سیستان باشیم.

گزارش : حسین قورزهی