اخباری کوتاه از آموزش و پرورش نیمروز - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : احمد امیرشاهی مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیمروز بازدیدی از قسمتهای مختلف پایگاه سنجش نوآموزان بدو ورود به دبستان بعمل آوردند وی در این بازدید خواستار دقت هر چه بیشتر در سنجش نوآموزان شدند تا دانش آموزانی که دچار مشکل هستند به مدارس استثنائی رفته و در آنجا تحت آموزشهای ویژه قرار بگیرند

IMG_0120

برگزاری جلسه نقل و انتقالات آموزش و پرورش شهرستان نیمروز

نی زار :جلسه نقل و انتقالات آموزش و پرورش شهرستان نیمروز با هدف بررسی نیازها و عدم نیازهای شهرستان در مقاطع سه گانه و رشته های مختلف با حضور اعضا در محل دفتر ریاست اداره برگزار گردید

احمد امیرشاهی مدیر آموزش و پرورش شهرستان نیمروز بر حفظ توازن در بین نیروهای ورودی و خروجی تاکید نمودند و خواستار دقت در این زمینه شدند تا شهرستان از وجود معلمان با تجربه خالی نگردد سپس کارشناسان پیرامون نیازهای منطقه اعلام نظر نمودند
برگزاری جلسه شورای معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان نیمروز
نی زار : جلسه شورای معاونین اداره به منظور برنامه ریزی فعالیتهای مرتبط با پروژه مهر و دیگر فعالیتهای فصل تابستان با حضور اعضا در محل دفتر ریاست اداره برگزار گردید احمد امیرشاهی در این جلسه بیان داشتند که فعالیتهای مرتبط با پروژه مهر از قبیل تعمیرات،زیباسازی ،طرح هجرت ۳ و بقیه موارد را باید با تمام توان و قوی تر از سال گذشته شروع نماییم در این جلسه مقرر گردید تا مدارسی که نیاز به نعمیرات دارند کارشان شروع شود و کلاسهای تقویتی بعد از ماه مبارک رمضان برگزار گردد و در خصوص غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در فصل تابستان تمهیدات لازم اتخاذ گردد