شعرخوانی و شاهنامه خوانی نی زار برگزار گردید - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : پنج شنبه ادبی هر هفته با شعرخوانی و شاهنامه خوانی در محل موسسه فرهنگی هنری نی زار برگزار می گردد، این مراسم با استقبال چهره های صاحب نام شعر و ادب سیستان مواجه گردیده است.