نقد آری، تخریب نه - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

به گزارش رسانه خبری تحلیلی نی زار، جلسه هم اندیشی رسانه های مجازی سیستان با دکتر محمدتقی رخشانی و با موضوع توسعه سیستان و رسانه های مجازی در زابل برگزار شد.

333

در ابتدای این جلسه مهدی کشته گر از سایت نیزار ضمن سخنانی گفت: شرایط فعالیت برای سایت های حامی دولت روز به روز سخت تر می شود چرا که مخالفان دولت با اهداف شخصی و جناحی و با اطمینان از اینکه هرچه بگویند کسی از آنها سئوال نمی کند به نقد و توهین و تهمت به دولت می پردازند.

وی افزود: نقد دولت و نمایندگان دولت در استان بسیار خوب است اما لازم است که شرط انصاف هم در آن رعایت شود و انتقادات منصفانه باشد.

داود صیاد از سایت راه پیشرفت ضمن فعال خواندن فضای مجازی در استان گفت: خوشبختانه فعالیت رسانه های مجازی در استان خوب و تلاش فعالان این عرصه ستودنی است.

111

در ادامه آقای ماشااله خلیلی از سایت نیزار بر تمرکز فعالیت های سایت ها و هماهنگی آنها با یکدیگر تاکید نمود.

سپس علی فیروزکوهی از سایت سیستو با تاکید بر اینکه همه سایت ها باید برمنافع مشترک که همان توسعه سیستان است متمرکز شوند گفت: نگران فعالیت های تخریبی سایت های دیگر نباشیم آنها راه به جایی نمی برند اگر ما فعالیت های مثبت خودمان را تشدید کنیم.

سپس خمر از سایت سیستان آنلاین تکراری شدن مطالب سایت ها و رسانه های مجازی سیستان را یک آفت خواند و گفت: متاسفانه تکراری شدن مطالب در سایت ها مراجعه کنندگان به سایت را کاهش می دهد.

جهانتیغ از سایت کیانسه هم برای پیشبرد مناسب و هماهنگ سایت های مختلف پیشنهاد نمود یک تشکل رسانه ای تشکیل شود.

در ادامه غلامی خبرنگار ایرنا گفت: تعداد خبرگزاری در سیستان کم است و تنها خبرگزاری جمهوری اسلامی نماینده دارد اگر خبرگزاری های دیگر هم برای استقرار نمایندگی در سیستان اقدام کردند امکان اطلاع رسانی بهتر بیشتر می شد.

شهدادی از سایت زهک آنلاین هم بر هماهنگی رسانه های مجازی تاکید نمود.

سرحدی از سایت سیستان پرس گفت: متاسفانه گروه های خاص در تخریب مدیران استان تلاش می کنند و چون این تخریب ها به هیچ عنوان در چارچوب نقد نمی گنجد وظیفه داریم که در برابر این جریانات با روشنگری از مدیریت استان حمایت کنیم.

222

در ادامه ی جلسه دکتر محمد تقی رخشانی مدیر مسئول روزنامه زاهدان طی سخنانی گفت: نکاتی که دوستان مطرح کردند اساسی و مهم است. باید بر منافع مشترک تاکید کنیم حتی با گرو ههای غیر هم فکر و رقیب و این منافع مشترک توسعه ی سیستان است که در اولویت فعلی آن منطقه ی آزاد، معیشت مردم، شرایط دیوار امنیتی، میراث فرهنگی است. این یک اصل است که هم افزایی تاثیر گذاری را بیشتر می کند و با هماهنگی بر موضوع به جای یکدستی مطالب می توانیم هم تنوع را حفظ کنیم و هم گستره ی نفوذ را بیشتر کنیم. همه می دانیم که یکی از مشکلات جامعه سیستان در شرایط موجود قناعت بیش از نیاز مردم است و این قناعت جلوی مطالبه گری مردم را می گیرد. مرحوم شریعتی در جمله ای می گوید خداوندا قناعت را از مردم من بگیر و به من ارزانی دار، یعنی قناعت به عنوان یک صفت فردی فضیلت است و به عنوان یک صفت جمعی اگر نگوییم رذیلت است حداقل عامل مثبتی نیست. برای تقویت مطالبه گری منطقی باید اطلاعات صحیح، به هنگام و مناسب را در اختیار مردم بگذاریم. به این نکته هم توجه داشته باشید که گاه برای حرکت در راستای صحیح ضرورت دارد که نقد درونی هم داشته باشیم و خودمان یعنی مجموع همفکران خودمان در حوزه ی مدیریت استان و رسانه ها و تشکل های مردم نهاد و تشکل های فرهنگی را هم نقد کنیم و نقد درونی مصداق المومن مرآه المومن است، مومن آئینه مومن است.

در پایان جلسه تصمیماتی برای هماهنگی بیشتر رسانه های مجازی گرفته شد.