کرونا و واقعیتهای چندگانه اجتماعی و سیاسی در اروپا ، آمریکا و ایران - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : تاریخ ۴۲ ساله انقلاب اسلامی نشان داده ، خاصیت مواجه با بحرانها در ایران این است که به سرعت ارکان و نهادها و بدنه های اجرایی و پایگاههای اجتماعی به یکدیگر متصل و روند واحد شکل گرفته و خصیصه تعصب و غیرت ایرانی بودن ، مولفه ایثار و فداکاری و خلق حماسه را تقویت و نمایان میسازد.

دولت جمهوری اسلامی ایران با اقدام ملی قطع زنجیره کرونا ، چندین قدم از اروپا جلوتر است این در حالی است که اروپا هنوز نسخه واحدی در قطع زنجیره ابتلا ، انتشار و انتقال کرونا ندارد .

کرونا نشان داد بسیاری از ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی اروپاییها و حتی آمریکاییها، با اندک زلزله ای قابل فروپاشی است و این در حالی است که این ایام ، دیگر زور رسانه ها و بنگاههای خبری نیز نتوانسته واقعیت ساختارهای اجتماعی اروپا و امریکا را مخفی کند.

حاکمیت در کنار مدافعین سلامت و نیروهای نظامی و نهادهای انقلابی ، در ایران با اقدامات سنجیده در مقابله با کرونا بر مدار خوبی حرکت میکند و صرفا اکنون نوبت خلق حماسه مردم است .

قاب ویروس کرونا، شاید بهترین دریچه ای است که توان واقعی حکومتها و ملتها را فارغ از تحریف و فضاسازی رسانه ای نشان میدهد.

کرونا توانست کشورها را در برابر آیینه واقعیت قرار داده و نقاط ضعف پنهان اجتماع و سیاست در کشورهای مختلف را آشکار کند ، همان چیزی که اکنون پاشنه آشیل آمریکا و اروپا گردیده است .

فروشگاه های مملو از جمعیت و غارت زده ، زد و خوردها و صف بستن ها و بحران دستمال توالت که حتی آفتابه ایرانی را ورد زبان ها انداخت ، بیماران در راهروهای بیمارستانها و .. را میبایست به عنوان سند رسوایی دولتهای اروپایی و امریکا در حافظه نگه داشت ،در حالی که فراوانی در بازار ایران ، ظرفیت بالای نظام سلامت ، پرستاران و پزشکان متعهد، ظرفیت بالای بیمارستانهای صحرایی و سپاه و ارتش و … نیز واقعیتها را بیشتر مشخص میکند .

در کنار تمام تهدیدات کرونا برای بشریت ، کرونا فرصت کم نظیری است که حقیقت دوگانه غربیها را نشان و از سوئی با وحدت و رفع نقایص خالق کارنامه درخشانی برای مردم و حاکمیت در ایران باشد که انشاله با رعایت اصول بهداشتی شاهد پیروزی بر کرونا باشیم .

مجتبی شجاعی / فرماندار دلگان

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.