ارگ‌ ورمال شاهکاری منحصر بفرد اما مغفول مانده!+تصاویر - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : یکی ازشاهکارهاى معماری سنتی سیستان ارگ روستای ورمال لوتک از توابع بخش شیب آب است. که در حال حاضر رو به نابودیست وکلیه اصول و بهره گیریهای بجا و درست ازطبیعت را درآن مشاهده میکنیم دربررسی این ارگ به نبوغ معماران سیستانی درگذشته می رسیم که چگونه باوجود امکانات محدود این بنا را مانند کوه استوار ساخته اند که تاکنون پابرجا مانده است.

مطالعات و بررسیهای اخیر نشان داد که ارگ ورمال به دلیل دارا بودن تمامی شاخص هاى معمارى سنتی سیستان مانند سازه، سیستم تهویه، تقسیم بندی فضا، تزئینات بسیارزیبا، وجود آسباد، سرداب، زندان و غیره… که درهیچ یک ازبناهاى سنتی دیگر دردشت سیستان قابل مشاهده نمی باشد؛ میتواند به عنوان نمادى در معمارى سنتی سیستان مدنظر قرارداد با بررسی این ارگ میتوان ازکلیه سیستمهای معماری آن بهره گرفت و زیبایی سنتی را به مساکن کنونی درروستاها و شهرها بیاوریم.

گزارش: مصطفى حمزه اى

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.