انتخاب شهردار محک شورای شهر زابل در همراهی یا مخالفت با دولت - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نـــــی زار :  با روی کار آمدن شورای شهر زابل گمانه زنی ها درباره انتخاب شهردار جدید و یا ادامه‌ کار شهردار قبلی شدت فراوانی گرفته است.

انتقادات درست یا غلط از شهردار قبلی دستمایه عده ای برای فشار بر شورای شهر شد تا این شورا رای به تغییر شهردار دهد.

حذف شهردار قبلی و انتخاب سرپرست فرصتی را به شورا برای جمع بندی و تعیین شهردار جدید داد، هر چند گمانه زنی بازگشت مجدد نوری به سمت شهرداری زابل باعث شد تا کفن پوشان شورا را تهدید به تجمع اعتراضی کردند اما در این بین مهیار میر که سرپرستی شهرداری را در این مدت به عهده دارد تلاش بسیاری نمود تا شهر را با نشاط نشان دهد اما بار مالی تحمیلی به شهرداری در این مدت لزوم تسریع در انتخاب شهردار را بیش از گذشته می نماید.

حال با حذف گزینه های شهرداری زابل بنظر میرسد دیدگاه تعدادی از اعضا بر توافق روی یک نفر نزدیک شده ، که البته نمیتوان حمایت ارگانهای خاص از این فرد و فشار بر شورا در معرفی وی بعنوان شهردار را نادیده گرفت.

تلاش اعضای متعادل و دلسوز شورا نیز در عدم تمکین بر این فشارها ظاهرا ثمربخش نبوده و شورا بسمت انتخاب یک فرد تندرو با عقبه فکری و سیاسی مخالف دولت پیش می رود.

شاید چینش و کسب آرای افرادی که کارنامه موفقی در دور قبل شورا نداشتند و بیش از نیمی از دوره قبلی را در قهر و عدم شرکت در جلسات بسر بردند، کارایی و کاربردشان در تامین منافع گروهی خاص در چنین زمان هایی نمود پیدا می کند، این اعضا آرایشان برای تعیین شهردار از پیش تعیین شده و با گرایشی خاص نشان می دهد که این اعضا به تاثیرگذارانی که انتخابشان را فارغ از نظر مردم موجب شده اند بیشتر متعهدند تا نظر عموم مردم و تکیه بر تامین منافع گروهی بر تامین منافع عموم در نظرشان پیشی گرفته است.

به هر دلیل چه با تسلیم شدن در برابر فشارها و یا عدم در نظر گرفتن مصالح شهر و مردم و یا به هر دلیل دیگر، انتخاب شهردار از اختیارات شورای شهر است اما انتخاب شهرداری که سمت و سوی خاص و تند سیاسی و مخالف دولت دارد به صلاح شهر و عموم مردم نخواهد بود و صرفا تامین منافع عده ای معدود است.

در شهری که بدلیل فقر و درآمد پایین اقشار جامعه نمیتوان بر درآمد عمومی شهرداری تکیه کرد، بدون کمک مالی دولت خدمات رسانی به مردم به بن بست خواهد رسید.

انتخاب شهرداری که در مخالفت با دولت شهره است عملا به بن بست کشاندن شهرداری و بدتر کردن اوضاع رو به زوال این شهر است. فراموش نکنیم ما نماینده ایی اصولگرا به مجلس فرستادیم با کارنامه اجرایی و توانمندی های خاص اما در اصطکاک و چرخه ی مخالفت با دولت همه منافع شهر را در پای منافع گروهی و حزبی بر فنا داد و امروز بجز گفتار درمانی و مصادره عملکرد دولت بنفع خود کاری از پیش نمی برد.

طبیعی است که هیچ منطقه ای از کشور با برکشیدن علم مخالفت با دولت پیشرفت نکرده و نمی کند، فرقی هم نمی کند این دولت اصولکرا باشد یا اصلاح طلب.

منافع شهر ایجاب می کند همسویی با دولت برای جلب نظر و جذب منابع مالی بیشتر حفظ گردد. پدیده ایی که سالهاست در سیستان ظهور کرده و مدام تکرار میشود این است که در انتخابات هیچ اثری از بیان دیدگاههای سیاسی نیست اما پس از جلب نظر و رای عموم مردم نمایندگان ما جزو تندروترین نمایندگان در مباحث سیاسی هستند و این امر عموما در مخالفت با دولتها ظهور یافته و یکی از عوامل عمده عقب ماندگی این شهر در سنوات گذشته است.

امید است شورای شهر زابل تجربه ی تلخ دیگری با انتخاب شهرداری مخالف دولت بر این مردم دردکشیده تحمیل نکند. امروز انتخابی درست میتواند متضمن فردایی باشد که در صورت انتخاب نادرست دیگر مدعی شدن عدم همراهی دولت فایده نداشته و عدم تخصیص بودجه و کاهش آن می تواند کمترین عکس العمل در برابر یک انتخاب و صف آرایی نادرست در برابر دولت باشد.