۵۰۰ هزار گردشگر در سال ۹۶ از اماکن دیدنی شهرستان هامون دیدن کرده اند/بخش خصوصی برای ایجاد مجتمع تفریحی در کوه خواجه ورود کند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نى زار؛ معصومه پرندوار فرماندار شهرستان هامون دوشنبه در نشست خبرى با اصحاب رسانه اظهار داشت : همانطور که استاندار محترم، استان سیستان و بلوچستان را به عنوان مقصد گردشگرى در سال ٩۶ معرفى نمودند ما در سال ٩۶ حدود ۵٠٠ هزار گردشگر در این شهرستان داشته ایم که به تفکیک حدود ٣٢۴ هزار و ٨۶٢ گردشگر از کوه خواجه، ١٢٨ هزار و ۵٢٨ گردشگر از شهر سوخته ، ۴ هزار و ٢٣٢ گردشگر از سه کوهه و علاوه بر آن حدود ۵٠ گردشگر خارجى (از کشورهاى چین، آلمان، ایتالیا، لهستان، پاکستان) نیز از این شهرستان بازدید داشته اند.

وى افزود : با پیگیرى هایی که داشته ایم در اوایل ماه آینده کمیته برنامه ریزی شهرستان برگزار خواهد شد و با همکارى میراث فرهنگى براى تسهیل رفت و آمد مردم، امسال ساخت جاده سلامت را براى کوه خواجه خواهیم داشت.

فرماندار هامون ادامه داد : براى ساخت مجتمع تفریحى در پاى کوه خواجه نیز نیازمند همکارى بخش هاى خصوصى هستیم تا بتوانیم این مورد هم براى آسایش بیشتر مردم در آن مکان مورد بهره بردارى قرار بگیرد.

پرندوار از تامین اعتبار ٢١ پروژه حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید؛ در این شهرستان خبر دادو گفت : تجهیز ٨ خانه بهداشت، ایجاد مرکز آموزش بهورزى، تجهیز کامل ساختمان آزمایشگاه مرکزى، ایجاد مرکز جامع سلامت، ستاد شبکه بهداشت، مرکز درمان بستر١٠ تخت خوابى، افزایش پزشک شهرستان، آسفالت ٧٠ درصد راههاى شهرستان؛ از جمله اقدامات فرماندارى شهرستان هامون در ۴ سال اخیر بوده است.

گزارش از : مصطفى حمزه اى