١٣ بدر در سیستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : سیزده بدر یا جشن بدرقه نوروز از مهمترین رسوم مشترک در میان اقوام ایرانی به ویژه مردمان سیستان است که بهانه اى برای قدردانى از طبیعت است.

به گزارش خبرنگار نی زار؛ سیزده بدر یا جشن بدرقه نوروز یکى از مهمترین رسوم مشترک در میان اقوام ایرانی به ویژه مردمان سیستان است که روز آشتی با طبیعت نیز تلقی می‌ شود؛ پس از چند روز دید و بازدید براى دور کردن غم و غصه و خمودگی، در روز سیزدهم فروردین ماه، با بیرون آمدن از خانه و رفتن به دامان طبیعت، مراسم سیزده بدر را اجرا می ‌کنند.
بر اساس باورهاى کهن، در این روز غم و اندوه و خمودی حرام است زیرا غم و اندوه، گرفتاری و پریشانی به عنوان هدیه اهریمن و ازعشق، شور، نشاط ، حیات ، تعالی و تندرستی به عنوان تحفه و هدایای خداوندی یاد شده است. و از آنجا که این روز را نحس می دانند و برای بیرون کردن نحسی از خانه و کاشانه خود، کنار جویبارها و سبزه ها می روند و به شادی می پردازند.
در سیستان بسیاری از مردم معتقدند که روز سیزدهم نوروز، روز حضور در طبیعت است و بهانه ای برای قدردانی از طبیعت و کسی نباید در خانه بماند و همه مردم از بامداد راهی دامان طبیعت می‌شوند و تا پایان روز در کنار یکدیگر و اقوام و آشنایان به شادى مى پردازند.

از آداب ویژه مردمان سیستان در این روز می توان به گره زدن سبزه و به آب دادن سبزه اى که در پایان سال گذشته کاشته اند اشاره کرد . در این روز دختران دم بخت سبزه ها را گره می زنند و آرزو می کنند تا در سال جدید تشکیل خانواده دهند البته گره زدن تنها مختص دختران و پسران دم بخت نمی باشد و همه می توانند سبزه ای گره زده و آرزو کنند . عقیده بر این بوده است که وقتی گره باز شود ، مشکلات حل شده و آرزو بر آورده می شود . دور انداختن سبزه ها هم به این دلیل است که ایرانیان باستان عقیده داشتند بدی ها و مریضی ها در این سبزه جمع شده و با به آب دادن یا به دور انداختن آن این پلیدیها و مریضی ها را از خود دور می کردند .
کلام آخر
احترام گذاشتن به طبیعت از رسم های دیرینه مردم این سرزمین بوده است پس با کمک هم دوستدار طبیعت باشیم و آیین سیزده بدر را به نابودى طبیعت مبدل نکنیم، با این شعار که طبیعت سطل زباله نیست به آن عمل نموده ؛طبیعت زیبایمان را حفظ کنیم و جواب میزبانى طبیعت را با ریختن زباله ندهیم.
♻️طبیعت سطل زباله نیست
#نه_به_ریختن_زباله