مردمی که گزارش عملکرد نماینده شان تنها نامه نگاری ست باید به حالشان اشک ریخت! - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : نماینده ای که تنها نامه نگاری را بعنوان عملکرد بیان میکند باید بحال مردم دیارش اشک ریخت نامه و بیل و کلنگ کار دشواری نیست و تاریخ مجلس موید این است که نمایندگان ناتوان بیشترین حجم مکاتبه را داشته اند
آنچه مهم است خلق ایده برای برون رفت از مشکلات مبتلابه منطقه میباشد
و در مرحله بعدی تدوین راهکار ها و برنامه های عملیاتی ایده هاست و در مرحله سوم ایجاد بستر افدام و عمل به بر نامه هاست و در مرحله چهارم اجرا آنها ست و در مرحله پنجم نظارت بر اجراست
متاسفانه بعضی ها به اصول اولیه وظایف ذاتی خود بیگانه اند و هنوز تفاوت بین صف و ستاد را تشخیص نمیدهند و در مقام ستاد همان تفکر صف را دارند
و بعضی هم هنوز قواعد بازی تقنین و قوه اجراییه را نابلدند به همین دلیل خیلی ها اعتقاد دارند که ای کاش عوامل اجرایی دوره تقنینی را طی میکردند
آنچه کشور را در رکود و چالش قرار داده است تفکر های پوپولیستی و شعار های کاذب و غیر علمی است راوی نقل میکرد از صاحب منسبی که خیلی اظهار فضل میکرد سوال شد که برنامه های شما در دوره نمایندگی چیست پاسخ داد که این چه حرفی است که من برنامه های خودم را اعلام کنم که دیگران کپی کنند
این بحث از دو منظر حایز اهمیت است اولا پنهان کردن ایده ها و برنامه جهت انتقال به دیگران یک سیاست غرب زدگی است تا مردم را در هاله ای از ابهام و نا آگاهی قرار دهند که خیانت نابخشودنی است
ثانیا اگر خالی بندی باشد و طرف صاحب تفکر و ایده و برنامه نباشد این نیز خیانت به مردم و از مظاهر تزویر و خلاف شرع میباشد که خیانت نابخشودنی است
اینجاست که مردم چهره واقعی این افراد را زمانی خواهند فهمید که خیلی دیر شده است
بیابیم با هم عهد کنیم که به برنامه ها و قابلیت های اجرایی رای بدهیم نه به شهرت های کاذب و شعار های پوپولیستی

دکتر عباسعلی نورا