حال و هوای نوروز در سیستان به روایت دوربین نی زار - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : نوروز در سیستان حال و هوای متفاوتی دارد، از طبیعت بی نظیر و هوایی مطبوع تا بازار داغ خریدهای نوروزی

گزارش از : مصطفی حمزه ای