استخدام دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زابل - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی زابل در نظر دارد نیرو در رشته های مشروحه ذیل جهت خدمت دربیمارستانهای تابعه دانشگاه بصورت شرکتی بکارگیری نماید.
– علوم تغذیه (کارشناس) : ۵ نفر
– مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (کارشناس ):۱نفر
– تکنولوژی پرتوشناسی(کارشناس):۴نفر
– گفتاردرمانی(کارشناس):۱نفر

متقاضیان میتوانند ازتاریخ ۲۲/۱۲/۹۵بمدت یک هفته با دردست داشتن مدارک ذیل به کارگزینی اموراستخدام دانشگاه علوم پزشکی زابل به آدرس :

زابل _ میدان جهاد خیابان شهید باقری مراجعه نمایند.
• تکمیل فرم رزومه مندرج درسایت و ارائه مستندات
• مدارک دال بر بومی بودن
• اصل مدرک تحصیلی به همراه کپی
• اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
• اصل کارت ملی به همراه تصویرآنان
• اصل پایان طرح به همراه تصویرآن (درصورت اجباری بودن طرح)
• اصل کارت پایان خدمت ویا معافیت به همراه تصویرآن (برادران)

 

دانلود فایل مشخصات