ایران بدون حضور آیت‌الله - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار-سرمقاله – فیروز نعیم محبوبی در روزنامه نوآوران نوشت:

بدون شک درگذشت آیت‌الله – پس از رحلت حضرت امام‌خمینى – دومین فقدان ابر‌مردان تاریخ‌ساز انقلاب اسلامى‌ست. تصور ایران بدون حضرت هاشمى رفسنجانى و آن تبسم کودکانه و شیرینش براى نسل من تلخ، ناگوار و البته مبهم و ناشناس است. اجازه مى‌خواهم به جاى قلمفرسایى درخصوص تاریخ مبارزات قبل و بعد از سال ١٣۵٧ و نیز ذکر یک‌به‌یک مسؤولیت‌ها و مناصب ایشان، به مخاطرات پیش‌روى جمهورى اسلامى ایران بدون حضور مردى سخن بگویم که به درستى از او با عنوان شناسنامه گویاى نظام سیاسى حاکم بر ایران معاصر نام برده مى‌شد.

مهم‌ترین نکته‌اى که چه هواداران و دوستداران آیت‌الله و چه منتقدین و مخالفین ایشان شدیداً باید به آن توجه داشته و همواره آویزه گوش خود نمایند این است که پس از مقام معظم رهبرى، متنفذترین، خیرخواه‌ترین و صبورترین مقام کشور دیگر در میدان رویارویى‌ها و شاخ و شانه کشیدن‌هاى شخصیت‌ها، جناح‌ها و جریان‌هاى سیاسى حضور ندارد و هرگونه رفتار ناسنجیده و برخلاف منافع ملى کشور و ایجاد تنش مى‌تواند به قیمتى گزاف و چه بسا جبران‌ناپذیرى براى ایران اسلامى تمام شود. هر چند طى سال‌هاى اخیر هجمه‌هاى بى‌محابا و گستاخانه بسیار و اغلب سخیفى علیه آیت‌الله شاهد بودیم، اما بزرگان کشور و در رأس همه مقام معظم رهبرى به وزن و عیار گرانقدر گوهر دیرین انقلاب ایمان و ایقان داشتند و در هر حال به گونه اى عمل مى‌شد که شأن و حرمت آیت‌الله حفظ مى‌شد و به این سان بسیارى از تنش‌هاى سیاسى با رویکرد صحیح، کارشناسانه و دلسوزانه آیت‌الله  حداقل تلطیف و به مرور زمان حل‌و‌فصل یا فراموش مى‌شد. این حضور بى‌نظیر و مغتنم دیگر در میان ما نیست و دو مسأله اصلى پیش روى ما – انتخابات ریاست‌جمهورى بهار ١٣٩۶ و زمامدارى آمریکا توسط دونالد ترامپ – آینده‌اى را براى کشورمان ترسیم مى‌سازد که هر حرکت ناسنجیده مى‌تواند همه آرامش و امنیت کشورمان را تیره‌و‌تار سازد.

بر بزرگان و عقلاى جناح اصولگرا و جناح اصلاح‌طلب واجب و ضروری است که با هوشیارى و سعه‌صدر بسیار، حساب خود را از تندروهاى ماجراجو و نان به نرخ روزخور هر دو جناح جدا کرده و با رهبرى و درایت لازم، سپهر سیاسى کشور را مهیاى برگزارى پرشور و پر آرامش دوازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهورى نمایند. متذکر و تأکید مى‌شود که انتخابات آتى اولین دوره‌اى است که بدون حضور پربرکت و مبارک آیت‌الله برگزار مى‌شود و خداوند نیاورد روزى را که رفتارهاى ناسنجیده و ماجراجویانه برخى، بخواهد جاى خالى آیت‌الله را در بحبوجه انتخابات به رخ ما بکشد.

سیاست‌هاى اعلام شده از سوى ترامپ – جذب سرمایه‌هاى آمریکاییان به داخل کشور و جلوگیرى از خروج آن‌ها – عدم برون‌سپارى تولیدات آمریکایى – آغاز برداشت گسترده نفت از چاه‌هاى این کشور و نیز بهره‌بردارى از سوخت‌هاى فسیلى و ذغال سنگ و متعاقاً بى‌نیازى از نفت خاورمیانه – قطع کمک به ناتو و هم‌چنین خروج نیروهایش از مناطق جنگى – نزدیک شدن به روسیه همزمان با فاصله گرفتن از چین – کشیدن دیوار حایل بین مرزهاى ایالات متحده و مکزیک – ملغى ساختن برجام و… – شکى نیست که جهان را در یک قدمى جنگ جهانى سوم و یا درگیر آن خواهد ساخت تا از خاکستر آن – همچون جنگ جهانى دوم – آمریکاى آسیب ناخورده و پرتوان سر بیرون آورده و مجدداً برای مدت‌های مدید آقایی دنیا را از آن خود کند.

اگر بگوییم بسیارى از نقشه‌هاى ترامپ براى برخورد با ایران و درگیر ساختن کشورمان است، پر بیراه نگفته‌ایم. از دست دادن آیت‌‌الله و نقشى که ایشان در حفظ موازنه سیاسى در کشورمان و نیز افشاى نقشه‌هاى دول غیردوست با کشورمان داشت، بسیار پرهزینه و پرمخاطره است. با رفتارهاى ضد منافع ملى و حاشیه‌ساز، آب در آسیاب بدخواهان انقلاب اسلامی نریزیم.