بی عدالتی در انتشار اخبار و نیمه خالی لیوان را دیدن ، درد تازه ای نیست/کارکنان مجموعه شهرداری زابل از هرگونه انتقاد علمی،سازنده ومنطبق با واقعیت استقبال می کنند - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : در پی اخبار منتشر شده در برخی سایت های خبری روابط عمومی شهرداری زابل بیانیه ای جهت روشن شدن افکار عمومی به سمع و نظر شهروندان دارالولایه سیستان می رساند

همانگونه که همه مستحضرند یکی از وظایف نشریات و رسالت سایت های خبری، انتشار محتوا در چارچوب قانون است ویکی از اقداماتی که عمـــــدتا به آن پرداخته می شود انتقاد است ،اما باید دانست که انتقاد دارای ابعاد مثبت و منفی است و مقدماتی دارد ،بدین صورت که انتقاد باید منطبق با همه ی واقعیت بوده و سازنده و به دور از غرض ورزی صورت گیرد ،
اما متاسفانه برخی سایت های خبری به جای نقد سازنده اقدام به نقدهای جهت دار و با هدف تخریب مسئولین و بدون آگاهی از آنچه روئیت می کنند اقدام به انتشار مطالبی می نمایند که به دور از رسالت اصحاب رسانه است ،متاسفانه اخیرا انتقادهایی از عملکرد شهرداری زابل صورت گرفته است که قطعا بدون رعایت اصول انتشار محتوا می باشد چرا که یک شخص که نقدی را منتشر می کند ابتدا باید از طرق مختلف به جمع آوری اطلاعات کامل و واضحی در خصوص موضوع نموده و سپس اقدام به بررسی و نقد ،آن هم نقدی علمی ،سازنده و بدون غرض ورزی نماید .

کارکنان مجموعه شهرداری زابل از هرگونه انتقاد علمی،سازنده ومنطبق با واقعیت استقبال می کنند و نقدهای ارایه شده را بررسی و با مداقه درامر آنچه کار بردی باشد را به کار می گیرند .یکی از اقداماتی که از زمانی تصدی مهندس نوری گرفته ایشان تاکید دارند ، شفافیت در امورمالی و پاسخگویی و مسئولیت پذیری اجتماعی است که همواره منطبق بر اصول حاکمیت شرکتی است، که هر نهادی در راه رسیدن به توسعه باید آن ها را به کار گیرد که دراین خصوص مطالعاتی نیز در سطح شهرداری زابل صورت گرفته و نتایج خوبی در پی داشته است .

متاسفانه اخــــیرابرخی از سایت های خبری با انتشار ارقام درآمدی شهرداری با جهت گیری منفی و بدون آگاهی از سایر منابع هزینه ای مطالب مایوس کننده ای منتشر نموده و اعتماد را که سرمایه معنوی شهرداری درمیان مردم را به مخاطره می اندازند.

که باعث تضعیف روحیه همکاران زحمتکش ما در شهرداری میشود جهت اطلاع این عزیزان باید عرض کنم که شهرداری زابل از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۵ مبلغ ۹۵۸/۳۵۳/۴۸۵/۱۱۵ ریال درآمد داشته که برای انجام امورات شهرداری نسبت به هزینه ها و بدهی های شهرداری رقم زیادی محسوب نمی شود چرا که شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی و صرفا هزینه ای می باشد و هرگاه آماری در خصوص درآمدهای شهرداری ارایه می شود باید هزینه های مربوطه را نیز مورد نظر قرار داد ،نظر به درآمد فوق الذکر در همین مدت تا تاریخ ۲۸/۹/۱۳۹۵ هزینه های صورت گرفته در شهرداری مبلغ ۴۵۵/۵۶۸/۰۲۸/۱۱۹ ریال می باشد که از این میزان هزینه مبلغ ۱۶۱/۰۶۱/۸۴۰/۸۲ ریال آن بابت پرداخت حقوق دی ،بهمن و اسفندماه ۱۳۹۴ و حقوق فروردین، اردیبهشت ،خرداد، تیر و مردادماه و قسمتی از حقوق شهریور ماه سال۱۳۹۵ بوده و الباقی آن یعنی مبلغ ۲۹۴/۵۰۷/۱۸۸/۳۶ ریال بابت هزینه های جاری و ثابت شهرداری در واحدهای مختلف و تهیه تجهیزات ،تاسیسات، فعالیت عمرانی ،خدمات شهری ،بیمه تامین اجتماعی و مالیات ،هزینه شده است .

متاسفانه سایت های خبری صرفا درآمدها را بیان نموده و هیچ اشاره ای به هزینه های فوق الذکر ننموده اند که متاسفانه با بیان یکطرفه این شائبه رادراذهان عمومی شکـــل می دهند که علی رغم وجود این مبلغ درآمد چرا هنوز شهرداری زابل دچار مشکل می باشد؟!! و به عبارتی این درآمدها کجـــاست!! البته پر واضح است که چنین مبالغی کفایت هزینه های شهرداری را نمی کنــــــد اما علی ایحال با برنامه ریزی جامعی که شهرداری انجام داده ماشاهد عمران و آبادانی شهر به میزان درآمد فعلی میباشیم که البته چون بخشی زیادی از فعالیت های عمرانی به محلات و حاشیه شهر اختصاص یافته و هدف، ایجاد نظام یکپارچه و ایجاد عدالت اجتماعی در بهره گیری مردم از خدمات شهری می باشد .گویا فعالیت های شهرداری به رؤیت خبرگزاری های محترم نرسیده است و اما این بی عدالتی در انتشار اخبار و تنها نیمه خالی لیوان را دیدن ، درد تازه ای نیست ..

◀نکته آخر اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دستگاههای نظارتی قدرتمندی هستند که بر عملکرد سازمانها اشراف کامل داشته باشند و اینگونه قضاوت ها در واقع دخالت در امورات دستگاههای نظارتی و ایجاد اخلال و بی نظمی در مجموعه دستگاههای دولتی را بدنبال خواهد داشت ..

◀در پایان از کلیه مسئولین شهرستان و استان که کمال همکاری را با شهرداری داشته اند تشکر نماییم .

امید می رود با مساعدت ،همراهی و همکاری سایر مسئولین ،مردم و روشن فکران و اندیشمندان شاهد توسعه و عمران بیش از پیش در حوزه ی شهری ،شهر زابل باشیم .

با تقدیم احترامات فائقه به مردم شریف زابل.

روابط عمومی شهرداری زابل