سلفی های ناخوبی که فرهنگِ خوبمان را به بدی نشانه میگیرد!! - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار: با آمدن امین حیایی و تیم بازیگری حمید نعمت الله به استان شاهدِ تصاویر ،کلیپها و سلفی هایِ مختلفی بودیم که تعدادی از هم استانی هایِ ما اقدام به انتشارِ آن در فضای مجازی کرده اند.


یکی ازین تصاویر؛عکسِ سلفیِ تعدادی از دوستان بلوچِ ساکنِ ایرانشهر استکه در حدِّ وسیعی از فضایِ مجازی و شبکه های اجتماعی منتشر شد؛
در این تصویر؛ امینِ حیایی را با لباسِ محلیِ بلوچی به همراهِ تعدادی از هم استانی هایمان در یک قاب مشاهده میکنید که در یک دستش اسلحهٔ کلاشینکف و در دست دیگرش کلتِ کمری گرفته و با ژستِ خاصِّ افراد مسلح؛ رو به عکاس؛ پیامِ ناخوبی را منتقل میکند!
پیامی که متاسفانه در چند دههٔ اخیر؛
به روشهای مختلف و ازطریقِ ساختِ فیلم؛
کلیپ و تصاویرِ ناهنجار؛
خواسته یا ناخواسته ؛
منتسب به قومِ بزرگ و ولایتمدار بلوچ شده و در راستایِ آن توسط عده ای انگشت شمار از صاحبانِ رسانه به سرتاسر کشور و حتی دنیا مخابره شده که در پی اش نارضایتیِ مردمِ ولایتمدار این خطه را با خود به همراه داشته است؛
مخاطبینِ عزیز؛
میبایست خدمت تان عرض کنم که انتشار چنین تصاویری با این مضمون ؛
جز نا امن جلوه دادن منطقهٔ امن ما؛
هیچ نتیجه دیگری نداشته و ندارد و عده ای با این اعمال نابخردانه؛
تمام زحمات و بار سنگینی که فعالانِ اجتماعی و اصحابِ رسانه استان در راستای معرفیِ فرهنگِ اصیلِ منطقه مان شبانه روزی متحمل میشوند را هیچ و پوچ میکند و مصداقِ ضرب المثلی میگردد که اکثر قریب به اتفاقمان آنرا شنیده ایم و عده ای هم آنرا به وضوح تجربه کرده ایم!
بله!
د ی و ا ن ه ا ی!!
سنگی را به چاه می اندازد که صد عاقل؛
توانِ بیرون کردنش را نداشته و ندارند!
برادرانِ هم استانیِ عزیزتر از جان؛
بنده به شدت مدافِع حفظِ حرمت و شخصیتِ فرهنگیِ مردمانِ خونگرم و مهمان نوازِ استانِ خویشم؛
و این را از صمیمِ قلب باور دارم که مردمِ استانِ سیستان و بلوچستان؛
مردمانی ولایت پیشه و قانون مدارند و پیش از هر چیز به حفظِ امنیت و رعایتِ قانون پایبندند؛
و ناعادلانه میدانم و میبینم وقتی چهرهٔ استانمان را ناامن و چهره مردمانش را قانون گریز جلوه میدهند؛
همگان میدانند که خوب و بد را در همه جا و همهٔ مناطق میتوان مشاهده کرد و هر منطقه ای به نسبتِ وسعت و مساحتش؛
ظرفیتها و تهدیدهایِ ریز و درشتی را بخود میبیند؛
حال این مردمانِ آن منطقه هستند که در شکل گیری و شکل دهی و معرفی فرهنگِ آن خطه نقش اصلی را خواهند داشت؛
و تامل کنید چگونه ست که چنین تصوری از استان و منطقه ما در اذهانِ دیگر مردمانِ ایران زمین نقش بسته ؟!
آیا مقصر خودمان نبوده و نیستیم؟!
آیا نه اینست که بدترین حمله؛
دفاعِ بد کردن است!!
حال این دوستانِ ما به زعمِ خودشان با انتشار تصاویر و سلفی های منشوری؛
سعی در نمایشِ دوستیِ مقتدر و بی ریای خویش دارند؛
غافل ازینکه نمایشگاه دوستیشان پیش از هرچیز؛ پیامِ ناخواسته ای را منتشر و منتقل میکند که دوستی و اُلفتِ مردمانِ منطقه را به ناجوانمردیِ تمام نشانه میرود!
بیاییم فرهنگِ چندهزارسالهٔ مردمانِ غیور سیستان و بلوچستان را در جادهٔ پرپیچ و خمِ رسانه؛
دچار حادثه هایی ازین دست نکنیم که امداد و درمانش با اما و اگر همراه شود!
بیاییم خود بازیگرِ نقش مثبت فرهنگ دیارمان باشیم.
ارادتمند حامد معلم بندانی