نقدی به اننتصاب اخیر روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نـــــی زار : روابط عمومی ها در توسعه و پیشبرد اهداف و فعالیت های سازمانی هر دستگاه جلب افکار عمومی در سطوح منطقه ای و بین المللی نقش بسزایی دارند. به طوری که اغلب کارشناسان این حوزه معتقدند در جامعه مدرن عدم حضور روابط عمومی باعث عدم موفقیت چشمگیر سازمان خواهد شد.

به گزارش نی زار ، اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان هیچ گاه زیرساخت مناسبی نداشته و ندارد، در گذشته گزارشگر ورزشی شبکه هامون به عنوان سرپرست روابط عمومی منتصب شده بود که بیشتر در بحث تخصص خودش موفق ظاهر شد. مدیر سابق روابط عمومی این اداره کل دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت ورزش بود با اینکه تخصص وی روابط عمومی نبود اما در سیلابس درسی این رشته درسی به نام مدیریت رسانه های ورزشی وجود دارد. در دوره وی از نگاه رسانه ها تحرک روابط عمومی بهبود پیدا کرده بود اما پس از مدتی مطلع شدیم در یک مراسم تودیع معارفه پنج نفره یکی از کارشناسان ورزش بانوان را به عنوان مدیر روابط عمومی این اداره کل معرفی شده است.

در همه جای دنیا تغییر را برای موفقیت و بهبود بخشیدن سازمان انجام میدهند اما این انتصاب سیر نزولی داشته ، فردی که عزل شد دارای کارشناس ارشد مدیریت ورزش بود اما مدیر جدید دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی و بدون هیچ گونه سابقه رسانه ای و روابط عمومی است.

علی رقم اینکه حوزه ورزش بانوان از کمبود کارشناس ورزش رنج میبرد انتصاب یکی از کارشناسان ورزش بانوان به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان دور از منطق است. به گفته یکی از منابع آگاه برخی از ادارات ورزش و جوانان شهرستان ها کارشناس ورزش بانوان ندارند آیا بهتر نبود این فرد در جابگاهی در راستای تخصص خودش به کار گرفته میشد ؟ وی از تخصص روابط عمومی چقدر اطلاعات دارد؟

روابط عمومی و حراست بازوان پرتوان یک سازمان هستند و اثر گذاری آن ها باعث حفط منافع یک سازمان می شوند. مدیری که جایگاه پر اهمیت روابط عمومی را نادیده بگیرد در واقع خلاف مصلحت سازمان خود عمل کرده است، به عبارتی شرط بقاء و دوام هر سازمان وجود روابط عمومی تاثیر گذار در آن سازمان است که نقش آگاه سازی مردم را به عهده دارد.

روابط عمومی به عنوان یک واحد ارگانیک سازمانی است که در آن تعطیلی و سکون بی معنا است ، امروزه کمتر سازمانی را میتوان یافت که فاقد روابط عمومی باشد این امر نشانگر نقش حیاتی و راهبردی آن است، پس میطلبد برای موفقیت روزافزون یک دستگاه این بازو مدیریتی را تقویت کرد و از محدود کردن آن اجتناب کرد.

روابط عمومی در کشور های پیشرفته و صنعتی، جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است اما متاسفانه در جوامع جهان سومی و در حال توسعه، این ساختار بیشتر تقلیدی و دچار روزمرگی شده است.

به طور کلی این ساختار چشم ، گوش و قلب تپنده سیستم است که بدون آن سیستم دوام ندارد. نادیده گرفتن این امر برابر است با نادیده گرفتن حجم وسیع مخاطبان و مساوی با عدم اعتقاد با کار گروهی که با تفکر سازمانی مغایرت دارد.این ساختار سازمانی نقش آینده نگری ، بحران ستیزی اعتبار سازی سازمانی و فرهنگ سازی را به عهده دارد و نقش تاثیر گذاری در نمایش دادن وجهه واقعی یک سازمان را ایفا می کند.

انتصاب افراد غیر متخصص به عنوان مدیران روابط عمومی سازمان ها و دستگاه های اجرایی و کمبود افراد آموزش دیده مشکلات عدیده این حوزه به شمار می رود.