درخواست کارکنان ادارات راه و شهرسازی سیستان از مدیر کل راه و شهرسازی استان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : کارکنان ادارات راه و شهرسازی حوزه سیستان طی نامه ای به مهندس مالکی مدیرکل راه و شهرسازی استان به بیان مشکلات کارکنان این مجموعه در منطقه سیستان پرداخته و خواستار رفع شریعتر این مشکلات شدند، که در ادامه تصویر نامه را مشاهده می کنید .

426207415_79965