چه کسی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار خواهد شد؟ - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار؛ پس از انتصاب خانم دکتر اربابی به سمت ماون اقتصادی و امور استانهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گمانه زنی ها جهت تعیین جانشین ایشان به سمت و سوی افراد زیادی نشانه رفت که پس از مدت کوتاهی بازار شایعات سرد شد ، دلیل عمده مسئله تدبیری بود که استاندار سیستان و بلوچستان اندیشید، به همین دلیل علی اصغر جمشید نژاد را به سرپرستی معاونت مذکور منصوب کرد تا بتواند فضای پر التهاب را مدیریت کند. از طرف دیگر همین شرایط موجب شد تا گروههای مختلف در زمینه معرفی اشخاص مدنظر خود وارد بحث و مذاکره شوند.

اما آنچه که در اندیشه نگارنده می گذرد بعید است که استاندار در این زمینه، به موازنه قدرت و نیروی انسانی که تلاش بسیاری را متحمل شده است عمل نکند.

افکار عمومی انتظارشان این است که این سمت در اختیار یک سیستانی با گرایش اصلاح طلبی قرار گیرد. این مهم یک مطالبه عمومی و جمعی حداقل انتظاری است که مردم سیستان از دولت تدبیر و امید دارند. با عملی کردن این مهم امید است استاندار حسن نیت خویش را به این مردم اثبات کند و زمینه ساز اعتماد گسترده به دولت اعتدال را برای بار دیگر فراهم کند.

استاندار سیستان و بلوچستان