آغاز طرح ملی بازدید همگانی از مراکز فنی و حرفه ای استان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار؛طرح ملی بازدید همگانی از مراکز فنی و حرفه ای استان همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شد.

 

به گزارش نی زار از زاهدان ، محمد جهانتیغی در مراسم افتتاح طرح ملی بازدید همگانی از مراکز سازمان فنی و حرفه ای استان اظهار داشت : طرح ملی بازدید همگانی از مراکز فنی و حرفه ای با شعار ترویج مهارت آموزی با مشارکت عمومی از امروز به مدت یک هفته آغاز شد.

وی افزود: مراکز فنی و حرفه ای استان در بخش خواهران و برادران در رشته های مختلف به علاقمندان خدمات آموزشی مهارتی ارائه می کنند.

وی تصریح کرد: در طرح بازدید همگانی اقشار مختلف از جمله دانش آموزان،دانشجویان ،هنرجویان با بازدید خود از مراکز فنی و حرفه ای با مهارتهای ارایه شده آشنا می شوند.

جهانتیغی بیان کرد: تشویق جوانان برای مهارت آموزی که یکی از راههای اشتغال است از جمله اهداف این طرح ملی است.

وی عنوان کرد: در مراکز فنی و حرفه ای استان ۳۲۰ حرفه مهارتی آموزش داده می شود و این آموزشها متناسب با نیازهای در هر شهرستان متفاوت است.

وی گفت: مهارت ضامن اشتغال است و از این رو جوانان باید مهارت آموزی را جدی گرفته و برای فراگیری آن اقدام کنند زیرا در استان فرصتهای شغلی فراوانی وجود دارد که اشتغال در آن مستلزم داشتن شغل است.