لزوم همگرایی نمایندگان استان در جهت منافع استان و تلاش برای تشکیل فراکسیون منطقه ای - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نـــــی زار : زهرا ساعی نماینده مردم تبریز در مجلس از تشکیل فراکسیون مناطق ترک نشین در مجلس خبر داد. این جلسه فراکسیون مناطق ترک نشین با حضور ۱۰۰ نفر از نمایندگان ترک مجلس برگزار شد که در این جلسه با اکثریت آراء مسعود پزشکیان، نادر قاضی پور و رضا کریمی به ترتیب به عنوان رئیس، نواب اول و دوم فراکسیون انتخاب شدند.

در خبر مذکور چند نکته نهفته است که میتواند درسهایی را برای مردم و نمایندگان و بزرگان استان داشته باشد.

۱. جمع شدن ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس تحت عنوان “نمایندگان مناطق ترک نشین” نشان میدهد وقتی پای منافع منطقه ای پیش آید گرایشات سیاسی کم رنگ میشود و این دیدگاه در ترکیب هیئت رییسه فراکسیون هم مشهود است رییس و نایب رییس از دو طیف سیاسی متضاد انتخاب شده اند. در گذشته هم نمونه هایی از این همگرایی در رجال سیاسی با دیدگاههای متضاد جهت رسیدن به منافع منطقه ای خصوصا در کرمان و اصفهان کاملا مشهود بوده است بنابراین درسی که اینگونه همگرایی ها به ما میدهد این است که همه تضادها در پای منافع منطقه ای میتواند ندیده گرفته شوند و اختلافات در پای منافع منطقه ای باید جای خود را به همگرایی منطقی دهد.

۲. تشکیل فراکسیون هایی چنین قوی میتواند شیب منافع را به سمت و سوی این مناطق متمایل کند. اتفاقی که فاصله زیاد مناطق برخوردار و غیر برخوردار را میتواند توجیه کند. درست یا نادرست این نوع همگراییها بشدت تصمیمات را به سود این مناطق متمایل خواهد کرد و در محدودیت منابع این امر موجب عقب ماندگی مناطقی خواهد شد که این همگرایی ها را ایجاد نکرده اند.

با توجه به وسعت و جمعیت استان سیستان و بلوچستان که تعداد نمایندگان استان را به هشت نفر رسانده میطلبد ضمن همدلی و همگرایی نمایندگان استان با تکیه بر منافع استانی با هر گرایش و سلیقه سیاسی و همچنین با همراه کردن نمایندگانی از حوزه هایی همچون استانهای گلستان و خراسان جنوبی و کرمان و سایر نقاط کشور و با برنامه ریزی بهتر و گسترش آن میتوان فراکسیونی دست یافت که منجر به بدست آوردن منافع منطقه ای گردد. استیضاح یک وزیر نیازمند ده امضا میباشد و حضور بیش از ده نماینده در یک فراکسیون میتواند مدام زنگ استیضاح برای وزرائی که همراهی با منافع منطقه را نداشته باشند را بصدا در آورد و قدرت چانه زنی و حصول نتیجه را بیشتر کند.

آنچه محرز است وقتی میتواند حضور نمایندگان استان تاثیر گذار باشد که ابتدا تعریف افق منافع را فراتر از حوزه انتخابیه و حداقل استانی ببینند و پس از آن هر نوع وابستگی و گرایشهای سیاسی و قومی را در مقابل منافع منطقه کمرنگ نمایند. در چنین شرایطی است که میتواند پیشرفت و توسعه پایدار نصیب کل استان و مزایای آن به استان و کشور برسد.