نامه سرگشاده سلطانعلی عابدی به معاون امور استانهای صدا و سیما - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

بسمه تعالی

جناب آقای دارابی معاونت محترم امور استانهای صدا و سیما

با سلام احترام

همواره بر این باور بودم که آغاز سخن از میانه و پایان آن آسانتر است.اما سخن از شبکه هامونی که با تغییر یک مدیر از عرش به فرش رسید کاری بس دشوار است.

نمیدانم از تولیدات سطحی و تعطیلی تولیدات فاخر بگویم یا از زد و بندهای سیاسی پشت پرده در انتصاب معاونین.البته از مدیری جوان که در کمتر ۶سال از کارمند ساده به مدیریت یک شبکه رسیدن نمیتوان توقع بیشتری داشت.قطعا آقای مدیر در مدیریت بعدی اش با تجربه تر عمل خواهد کرد.اما باز هم نمیدانم چرا استان محروم ما پلکان ترقی این عزیزان باشد.

جناب آقای دارابی در مدیریت قدرتمند مدیر سابق جناب آقای رحیمی افرادی که به هر دلیل مشکل داشتند از عرصه مدیریتی کنار گذاشته شدند و به دلیل جدیت وی افراد سیاسی وبا نفوذ استان توان تحمیل اقوام وهمفکران خود را به نامبرده نداشتند.متاسفانه با رفتن وی و آمدن مدیر جدید رایزنی ها و نفوذها آغاز شد و انتصاب افرادی که نه سبقه اجتماعی قدرتمندی داشتند و نه توان مدیریتی،بر کرسی های زرین تکیه زدندو حقوق و مزایای رنگین دریافت کردند.

معاونت محترم استانهای عزیز اگر چه بهانه ی نگارش این نامه نقد آقای زارع به عنوان قائم مقام صداوسیمای مرکز استان س وب است اما این خانه از پای بست ویران است. اصغر زارع تنها یک نمونه از انتصابهای نادرست گذشته است که به قطع شاهرگ حیاتی شبکه هامون انجامیده است. این روزها در شبکه هامون کاری انجام نمی دهد.معاونین به جای کار و ارتقای سطح شبکه در پی رایزنی ها برای کسب مزایا و عناوین بالاتر هستند و شک نکنید که خواهان براندازی مدیر فعلی هستند تا جای او را بگیرند.اصغر زارع در مقایسه با سایرین مهربان ترین وصادق ترین هاست.او توان اجرایی ندارد وبا یک نگاه به فعالیت های اجتماعی وی به ضعف مدیریتی وی پی خواهید برد.

ما خواهان حل ریشه ای زد و بندهای سیاسی هستیم. چرا باید اجازه دهیم یک انحصار طلب بزرگ گوشت از ثروت و قدرت خود بهره برده و برای یک شبکه تعیین تکلیف نماید.درد من و امثال من به عنوان یک هنرمند بومی ودلسوز فرهنگ بومی نان به هم قرض دادن هاست. شایسته نیست مدیر سازمانی که منتسب به مقام معظم رهبری است به دلیل طولانی کردن دوره ضعیف مدیریتی اش به این نوع رفتارها روی آورد.

با سپاس

سلطانعلی عابدی

نویسنده و فیلمساز