پیامدهای یک انتصاب ویژه/ مخالفان دولت درصدد بهره برداری از انتصاب جدید در معاونت استانداری سیستان و بلوچستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نـــــی زار : در ساختار اداری جابجایی مدیران یک امر عادی و طبیعی است. هر از چند گاهی به دلایل مختلف از جمله ارتقاء، بازنشستگی یا جابجایی ضرورت تغییر در مدیریت های اداری اجتناب ناپذیر است اما در شرایط خاص، این جابجایی ها بیش از اندازه ی واقعی حساس می شود.در جریان ترمیم کابینه و استعفای سه تن از وزرا شاهد بودیم که هر جریان سیاسی با نگاه خود مسئله را دید و بر این ترمیم دلایل و نتایج مختلف را مترتب دانست. از جمله ی مهمترین آنها این رویکرد بود که تصمیم دولت یک تصمیم انتخاباتی بوده و دولت به این ترتیب تلاش کرده است تا فضای انتخاباتی را به نفع خود رقم بزند. این که نیت دولت چه بوده است مهم نیست مهم این است که جامعه برداشت خود را می کند.

هم زمان با این تحولات ملی شاهد یک تغییر مهم هم در استان بودیم خانم زهرا اربابی معاون مالی، اقتصادی و منابع انسانی استاندار هم ارتقا یافت و به معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منصوب شد. اکنون انتصاب جایگزین ایشان که قاعدتاً باید یک امر عادی می بود به یک انتصاب ویژه و حساس تبدیل شده است. با توجه به شرایط ویژه ی استان و رقابت های خاص آن، انتصاب جایگزین ایشان به واقع به یک امر انتخاباتی حساس بدل شده است که ضرورت توجه به حساسیت نسبت به این موضوع را می طلبد.
جمعی از مخالفان دولت به این انتصاب امید بسته اند تا آن را ابزاری برای تبلیغات بر ضد دولت تبدیل کنند و آن را مخالفت دولت و نماینده ی عالی دولت با یک قومیت بزرگ استان نشان دهند و رای دهندگان این قومیت را به طرف کاندیدای رقیب دکتر روحانی هل بدهند. قطعاً جناب آقای هاشمی و تصمیم سازان حوزه ی استانداری با درایت و هوشیاری بر این مسایل اشراف دارند و اجازه ی سوء استفاده از این انتصاب به نفع جریانات مخالف دولت در انتخابات را نخواهند داد.
دکتر محمدتقی رخشانی