لایحه ی منطقه آزاد سیستان آزمون بزرگ نمایندگان/ از نطق های آتشین قبل انتخابات تا انفعال تاسف انگیز پس از انتخابات - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : فراز و فرود مناطق آزاد و موفقیت ها و عدم موفقیت ها، موافقان و مخالفان این پدیده را به چالش مهمی در افکار اقتصاددانان تبدیل کرده است.

متأسفانه در میانه ی کشاکش موافقان و مخالفان مناطق آزاد لایحه ی منطقه ی آزاد سیستان به مجلس ارایه شد و با سیاسی کاری های پایان دوره ی مجلس قبل به تصویب نرسید. خوشبختانه دولت با شناخت و تحلیل درست از تأثیرگذاری منطقه آزاد در بهبود شرایط زندگی در سیستان این لایحه را یک بار دیگر به مجلس برد.

اکنون آنچه اهمیت دارد پیگیری و تلاش نمایندگان برای رایزنی با همکارانشان در مجلس برای تصویب این لایحه است. آنچه از تحرکات نمایندگان به گوش می رسد و در گوشه و کنار شنیده می شود چندان امیدوارکننده نیست. در حالیکه نمایندگان چند منطقه ی دیگر که در لایحه ی مناطق آزاد آمده اند به طور گسترده فعال هستند و جلسات متعدد و پیاپی با تأثیرگذاران مجلس و خارج از مجلس برگزار می کنند و حتی نمایندگان را به حوزه ی انتخابیه می برند تا شرایط را به طور ملموس دریابند.

نمایندگان استان ما برخی از این مسئله فاصله می گیرند و آن را به خود مربوط نمی دانند و برخی اظهار می دارند که قرار شده است فلان نماینده که از ما سخنورتر است در این زمینه صحبت کند.

نمایندگان بدانند که نطق های دوران انتخابات و وعده های متعدد اگر قرار است لاف در غربت و وعده ی سر خرمن نباشد باید در چنین مواقعی که لوایح اساسی برای استان در حال مطرح شدن است خود را نشان دهند والا پس از آمدن لایحه به صحن مجلس و تصویب نشدن ذکر مصیبت و سوگواری و تأسف خوردن فایده نداد. لایحه ی منطقه آزاد سیستان آزمون بزرگ نمایندگان استان است و چشم مردم استان نظاره گر توانایی و دلسوزی آنان است.

دکتر محمدتقی رخشانی