بررسی عوامل استعفاء رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان هیرمند! - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

به گزارش نی زار ، روز گذشته با خبر شدیم که حبیب الله سارانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان هیرمند نامه استعفاء خود را به اداره کل ورزش و جوانان استان تقدیم کرده است.

در بخشی از نامه استعفای وی آمده است که :

۱-عدم انتقال اینجانب از آموزش و پرورش به اداره ورزش و جوانان و عدم پرداخت حتی یک ریال به اینجانب.

۲-طرح مسئله توسط جنابعالی در تلویزیون (سیمای ورزش) مبنی بر اینکه تکلیف هیرمند (رئیس اداره هیرمند) مشخص می شود. بهتر بود با اینجانب از قبل ، صحبت های لازم توسط جنابعالی انجام می گرفت.

۳-بیان جنابعالی مبنی بر اینکه فرماندار هیرمند خواهان جابجایی اینجانب شده و ین مطلب را به استاندار محترم منتقل نمود و جنابعالی را تحت فشار قرار داده است.

۴-کمبود امکانات و بودجه به نحوی که در طی دو سال گذشته تنها پنج میلیون تومان به این اداره اختصاص یافت …

 

چند سوال ذهن مخاطبان را درگیر خود میسازد، اصلا چرا اقای سارانی به عنوان مدیر ورزش و جوانان منصوب شد؟ حال اگر منصوب شد چرا کار های انتقالی یا همان مامور به خدمتی وی انجام نشد، آن هم به مدت دو سال؟

اگر اقای حبیب الله سارانی مدیری بی توان بود پس چرا دو سال به عنوان مدیر خدمت کرد؟ به نظر نگارنده نهایتا یک سال زمانی کافی برای محک زدن توانمندی یک مدیر باشد. و اگر مدیر توانمندی بوده پس چرا از وی حمایتی صورت نگرفته است؟

رئیس سابق اداره ورزش و جوانان هیرمند در واقع کارمند آموزش و پرورش بود وی هر روز به دلیل اینکه کار های مامور به خدمتی اش انجام نشده بود به سر کلاس های درس مدارس می رفت و مشغول آموزش میشد. مگر یک فرد چقدر توان دارد که هم کار سخت معلمی بر دوشش باشد و هم کار اداره ورزش و جوانان شهرستان مستعد هیرمند را هم عهده دار باشد؟ بی تعهدی از جانب اداره کل ورزش و جوانان بوده که در مدت این دو سال کار های مامور به خدمتی فرد مذکور را انجام نداده است.

در بخش دیگری از استعفاء نامه وی طرح مسئله مدیرکل ورزش و جوانان در رسانه ملی آن هم جهت تعییت و تکلیف ریاست اداره ورزش و جوانان هیرمند آمده است، سخن این است که افراد آبروی خود را از جوی آب پیدا نکرده اند که فردی جلوی چند صد مخاطب سیمای ورزش آبروی فرد مذکور را به بازی بگیرد. مگر در اسلام نیامده که آبروی مومن حرمتش از خانه خدا بالاتر است؟ بهتر نبود به جای بیان این مسئله ، موضوع درون ساختار اداری ورزش و جوانان حل میشد؟ نه اینکه به رسانه ها کشیده شود.

پنج میلیون تومان در طی دو سال به نقل از رئیس سابق اداره ورزش هیرمند آن هم برای یک شهرستان مبلغ ناچیزی است ، یعنی برای هر ماه مبلغی معادل ۲۰۸ هزار تومان، آیا این مبلغ ناچیز تر از تنخواه معاونین شما نیست؟

مدیریت محترم ورزش و جوانان استان اگر همچین اتفاقاتی برای حضورتعالی بیافتد آیا انگیزه کار کردن خواهید داشت؟

در این میان با توجه به تصیمات و عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان فقط مردم شهرستان هیرمند متضرر شدند. آن ها حق دارند با توجه به ظرفیت های انسانی خود تجهیزات و بودجه ای در حد خود داشته باشند. آن ها حق دارند به برنامه ریزی اداره شهرستانشان جهت گسترش ورزش همگانی و ورزش قهرمانی بپردازند…