کشاورزی میکرو؛ نیاز امروز منطقه سیستان - پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی نــی زار

نی زار : دکتر حسین اکبری مقدم، رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در نشست شورای راهبری اقتصاد مقاومتی با انتقاد از برنامه های شعارگونه بیان داشت : در بحث توسعه اقتصاد مقاومتی باید کل منطقه سیستان در نظر گرفته و‌ فقط محدود به شهرستان زابل نباشد و همگان با تلاش و برنامه ریزی صحیح چهره فقر را کم کنیم.

اکبری مقدم گفت : در بخش کشاورزی دانشگاه های ما با ظرفیت بالایی که دارند تا کنون کمتر از ۴ درصد نقش داشته اند و نقش این مراکز علمی در بخش کشاورزی و خصوصا مزرعه بسیار کم می باشد و ورود بسیار کم رنگ‌ است.

رییس مرکز تحقیقات کشاورزی سیستان با تقدیر از فعالیت های اخیر دانشگاه زابل و تلاش این مرکز علمی برای توسعه منطقه افزود : ما به دنبال کشاورزی های میکرو هستیم و باید مراکز علمی و تحقیقاتی برنامه ریزی خود را بر اساس یک هکتار زمین کشاورز داشته باشند، خصوصا در مورد ادوات کشاورزی درون مزرعه باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

دکتر اکبری مقدم در ادامه بیان داشت : یکی از طرح های ملی و بزرگ در منطقه سیستان در حال اجراست، اما هیچ یک از دستگاه ها و مراکز متولی برنامه مدون و دقیقی برای کاربردی کردن این طرح ندارند و حتی نظارت نیز در این زمینه بعضا بسیار کم است، باید بتوانیم برای درون مزرعه کشاورز و مدیریت مصرف آب در مزرعه نیز برنامه ریزی کنیم که تلاش برای این مهم بسیار ضروری ست.

%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85